Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ Θήβα

.

Σάββατο06Ιούλιος2013

Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ Θήβα

   Γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Νικήτα του Θηβαίου, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ Θηβῶν,  χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ.  Γρηγόριος μὲ  λειτουργοὺς τοὺς Ἱερεῖς π.  Ἀθανάσιο, π. Στυλιανὸ καὶ π. Θεόφιλο.

   Στὴ σύντομη ὁμιλία  του ὁ Θεοφιλέστατος  τόνισε:

‘’ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν’’ , δηλαδὴ ὁ Χριστὸς προτάσει ἀπὸ τώρα νὰ βιώνουμε τὴν ἀληθινὴ ζωὴ ποὺ εἶναι ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ  πρόγευση τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ὅπως ἀκριβῶς βίωσε ὁ Ὅσιος Νικήτας. 

 

 

Ἑσπερινὸς Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ πόλη τῶν Θηβῶν

.

Παρασκευή05Ιούλιος2013

Ἑσπερινὸς Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ πόλη τῶν Θηβῶν

   Στὴ πόλη τῶν Θηβῶν βρέθηκε ἀπόψε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας γιὰ νὰ χοροστατήσει στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή, μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Στυλιανὸ, π. Μιχαήλ, π. Θεόφιλο, π. Χρήστο καὶ π. Ματθαίο.

   Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ἰδιαιτέρως, ὅτι ἂν δὲν ἀγωνισθοῦμε  νὰ βάλουμε ἀρχὴ στὴ ζωὴ μας, νὰ εἶναι εὐάρεστη στὸ Κύριο  μας, νὰ μὴ περιμένουμε  καλύτερες  ἡμέρες. 

   Ἑνωμένοι μὲ τὸ Χριστὸ μας μποροῦμε νὰ καταφέρουμε τὰ πάντα πρὸς τὸ καλύτερο!

 

Σὲ κλῖμα κατάνυξης ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐυσεβίου Ἐπισκόπου Σαμοσάτων

.

Παρασκευή05Ιούλιος2013

Σὲ κλῖμα κατάνυξης ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐυσεβίου Ἐπισκόπου Σαμοσάτων

    Μέσα σὲ κλῖμα κατάνυξης ἑορτάσθηκε ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου Ἐπισκόπου Σαμοσάτων. Ἡ Θεία λειτουργία τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπὸ μας μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων π.Μιχαὴλ, π. Παντελεήμονος, π. Χρήστου καὶ π. Ματθαίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ἄνω Φούσα Ἀσπροπύργου.

   Στὴ νυκτερινὴ ἀκολουθία ποὺ πραγματοποιήθηκε, ὁ Ἱερὸς Ναὸς κατεκλύσθη ἀπὸ πιστούς καὶ ἡ ἄριστη ἀπόδοση τῶν ὕμνων ἀπὸ τοὺς ἱεροψάλτες πλημμύρισε μὲ συναισθήματα χαρᾶς καὶ συγκίνησης τοὺς ἐκκλησιαζομένους.

     Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία τοῦ ἀνέφερε:

     …τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔδιναν τὸν προσωπικὸ τους ἀγῶνα γιὰ τὴν Ὀρθὴ Πίστη, πολλὲς φορὲς μὲ κόστος αὐτὴν τὴ ζωή τους.

    Ἅγιος Εὐσέβιος θανατώθηκε ἀπὸ μία ‘’χριστιανὴ ‘’ ὀπαδὸ τοῦ αἱρεσιάρχη Ἀρείου, ἡ ὁποία πέταξε ἀπὸ μιὰ στέγη ἕνα κεραμίδι στὴν κεφαλὴ του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βρεῖ μαρτυρικὸ θάνατο. Τὸ συγκινητικὸ εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος, πρὶν ξεψυχήσει, εἰπὲ στὰ πνευματικὰ παιδιὰ του, νὰ μὴν κάνουν κακὸ σ' αὐτὴν τὴ γυναῖκα ποὺ του ἐπετέθη, ἀλλὰ νὰ προσεύχονται γιὰ ἐκείνην.

    Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ὁ Ἄρειος στὴ ζωὴ του ἦταν ἀσκητικός, νηστευτής, ἐγκρατής, μορφωμένος, λόγιος. Δυστυχῶς,ὅμως, ἐπλανήθη καὶ ἔπεσε σὲ αἱρετικὲς διδασκαλίες,οἱ ὁποῖες καταδικάσθηκαν ἀπὸ τὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

     Στὴν πλάνη καὶ στὴν αἵρεση ἔπεσαν ὅσοι πίστεψαν πὼς εἶναι οἱ μόνοι σωστοί, ὅτι εἶναι σπουδαῖοι πνευματικοὶ καὶ ἐξομολόγοι, καὶ σὰν τὸν ἑαυτὸ τους δὲν εἶναι ἄλλοι τόσο καθαροὶ καὶ ἅγιοι. Καὶ μόνο ποὺ δέχθηκαν τέτοιους λογισμούς, παρόργισαν τὸ Θεὸ καὶ κατρακύλησαν σὲ ὅλες τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις.

      Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ὅλοι ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ τῆς ἐποχῆς μας νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ στὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτὸ μας · νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε ποτὲ στὴ σκέψη μας καὶ στὰ πνευματικὰ μας παιδιὰ νὰ νομίζουν ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ‘’σωτῆρες’’, οἱ μόνοι σωστοὶ καὶ ἀληθινοὶ‘‘πνευματικοί’’. Ποτέ!

    Κινδυνεύουμε νὰ πλανηθοῦμε καὶ Θεὸς φυλάξοι, νὰ πέσουμε καὶ σὲ αἱρετικὲς δοξασίες, ὅπως ὁ ‘’σπουδαῖος’’ Ἄρειος!

     Προσωπολάτρες ‘’χριστιανοὶ’’ τοῦ καιροῦ ἐκείνου ἔφθασαν στὸ σημεῖο ἐν ὀνόματι τοῦ ‘’πνευματικοῦ’’ τους νὰ σκοτώνουν καὶ Ἱεράρχες ,ὅπως τὸν σημερινὸ ἑορταζόμενο Ἅγιο Εὐσέβιο, καθὼς καὶ τὸν προχθεσινὸ ἑορταζόμενο Ἅγιο ΜεθόδιοἘπίσκοπο Πατάρων,τὸν ὁποῖον θανάτωσε ἕνας ‘’χριστιανὸς’’ ὀπαδὸς τοῦ Ὠριγένη.

    Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ μας προβληματίσει,διότι τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀρκετοὶ προσωπολάτρες ‘’χριστιανοὶ’’ ἀκολούθησαν καὶ ἀκολουθοῦν τοὺς πλανεμένους δῆθεν ‘’πνευματικοὺς’’ δημιουργώντας μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τεράστια προβλήματα. Καταφέρονται ἐναντίοντῶν Ἐπισκόπων καὶ ἄλλων κληρικῶν, διότι θεωροῦν τὸ δικὸ τους πνευματικὸ ὡς τὸν μόνο ‘’θεόσταλτο’’ καὶ ἔτσι ὁδηγοῦνται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, σὲ σχίσματα,παρασυναγωγές, στὴν ἀπώλεια. ....!

    ς γνωρίζουν ὅλοι ὅτι ἔχουμε βαπτισθεὶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὄχι στ ‘ὄνομα θνητῶν προσώπων!

     Προσοχὴ, λοιπόν, διότι ὁ κίνδυνος τῆς προσωπολατρείας ὁδηγεῖ ὄχι στὸ Χριστὸ ἀλλὰ στὴν ἀπώλεια, ὅπως ὁδηγήθηκαν ὅλοι οἱ Ἀρειανοὶ καὶ οἱ Ωριγενιστὲς !

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ὁδηγήτριας Ἀναρνὼν Ἀττικῆς χοροστάτησε ἀπόψε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας

.

Τρίτη02Ιούλιος2013

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ὁδηγήτριας Ἀναρνὼν Ἀττικῆς χοροστάτησε ἀπόψε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας

      Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ὁδηγήτριας Ἀναρνὼν Ἀττικῆς χοροστάτησε ἀπόψε ὁ  Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς ’’ Παναγίας Ὁδηγήτριας’’. 

      Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερὰς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος,  συνοδευομένη  ὑπὸ τοῦ  Ἐπισκόπου μας, τῶν κληρικῶν, τῶν ἱεροψαλτῶν, τῶν κατηχητικῶν σχολείων Παναγίας Ὁδηγήτριας, καὶ  Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνὼν, καὶ  τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

     Τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ βυζαντινὴ χορωδία ‘’Πάτριον Ἀναλόγιον’’, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ χοράρχου αὐτῆς κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλου.

     Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε στοὺς πιστοὺς τονίζοντας ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος βρίσκεται κοντὰ μας.  Ὅσο δυσοίωνα καὶ νὰ εἶναι τὰ μηνύματα ποὺ μεταφέρουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, καὶ οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις ποὺ ἔρχονται, ἐμεῖς ἀναθέτουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸ πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς, διότι ἡ Παναγία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε , συνοδοιπόρος ἀλλὰ καὶ μεγάλη βοηθὸς γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαό!

     Συγκινημένος ἀπευθύνθηκε στὰ παιδιά, μὲ πνευματικὲς νουθεσίες, λέγοντας χαρακτηριστικὰ:  ...ἐσεῖς εἶστε τὸ μέλλον μας, καὶ ἡ ἐλπίδα μας, κρατηθῆτε στὸ ὕψος σας, κρατῆστε Χριστὸ στὴν καρδιὰ καὶ στὴ ζωὴ σας!

      Μαζὶ μὲ ἐσᾶς χτίζουμε τὸ  αὔριο....