ΣΤ' Ματθαίου στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή31Ιούλιος2016

ΣΤ' Ματθαίου στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ἀσπροπύργου

    Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου λειτούργησε σήμερα, ΣΤ' Κυριακὴ Ματθαίου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος. 
   Στὴν ὁμιλία του ἐξήγησε τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέρας κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴ σημερινὴ ἐξέλιξη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ κυριαρχεῖ στὰ Πατριαρχεῖα καὶ στὶς αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.
 
ACGJJJT