Ὁδηγίες γιὰ εὔκολη πρόσβαση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θρακομακεδόνων

.

Δευτέρα23Μαϊος2016

Ὁδηγίες γιὰ εὔκολη πρόσβαση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θρακομακεδόνων

Εὔκολη πρόσβαση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θρακομακεδόνων γιὰ τὴν τελετὴ Ἀγιοκατάταξης τό Σάββατο -15/28 Μαΐου.
 
   Ἡ πρόσβαση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου στοὺς Θρακομακεδόνες εἶναι εὔκολη ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ὁδὸ Ἀθηνῶν Λαμίας στὴν ἔξοδο «Θρακομακεδόνες – Ὀλυμπιακὸ χωριὸ ».
 
   Πιὸ συγκεκριμένα:
   Ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ὁδὸ στὴν ἔξοδο «Θρακομακεδόνες - Ὀλυμπιακὸ Χωριὸ» εἰσέρχεστε στὴ Λεωφόρο Κύμης – τέρμα ΑΡΙΣΤΕΡΑ στὴ Νεαρίου καὶ ἀμέσως ΔΕΞΙΑ στὴν Κασσάνδρου, ἡ ὁποία συνεχίζει ὣς τὴν Δημητρίου Πολιορκητοῦ κι ἔπειτα ὣς τὴν Ἀξιοῦ . Ἀκολουθεῖτε τὴν Ἀξιοῦ καὶ στὴ Νέστου στρίβετε ΔΕΞΙΑ γιὰ τὸ Μοναστήρι.
Ἐνημέρωση
   Ὅλα τὰ ἰδιωτικὰ αὐτοκίνητα θὰ σταματοῦν ἀπὸ τὴν τροχαία πρὶν τὴν ὁδὸ Νέστου καὶ ἡ στάθμευση θὰ γίνεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀξιοῦ ἢ στοὺς παράπλευρους δρόμους.

   Θὰ ὑπάρχουν μικρὰ λεωφορεῖα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν προσκυνητῶν πρὸς τὴ Μονὴ τῆς Κοιμήσεως. 

   Ὅλα τὰ πούλμαν θὰ ἀνεβαίνουν ἕως τὸν ἐξωτερικὸ προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς δίχως νὰ σταθμεύουν ἐκεῖ. 

   Το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνῶν θὰ καταβάλει προσπάθειες γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ὅλων.