Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Κάντζας Ἀττικῆς

.

Δευτέρα24Ιούνιος2013

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Κάντζας Ἀττικῆς

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἱερὰς Μονῆς Ταξιαρχῶν Κάντζας Ἀττικῆς, λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπὸς μας, Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς π. Ἀλέξιο, π. Γελάσιο, π. Χρῆστο, π. Ματθαίο, καὶ τὸ Διάκονο π. Νεκτάριο,  μὲ βυζαντινὸ χορό, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τοῦ χοράρχου αὐτῆς κ. Μιχαὴλ Μακρὴ.

   Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶχε ἀναφορὰ στὴ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ὁποία στὶς ἡμέρες μας εἶναι ἐπίκαιρη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

    Ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας, γιὰ τὸ πὼς θὰ πρέπει ν' ἀντιμετωπίζουμε τοὺς πεπτωκότας ἀδελφοὺς εἶναι καθοριστική, μόνο μὲ τὴν Ἀγάπη!

   Ἄν δὲν ὑπάρχει Ἀγάπη στὴ ζωὴ μας, εἶναι ἀδιανόητο νὰ λεγόμαστε Χριστιανοί, ἐφ'ὅσον ὁ Κύριος μᾶς προστάζει, ν' ἀγκαλιάσουμε ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχουν διαπράξει λάθη στὴ ζωὴ τους, μὲ γνώμονα τὴν ἀγάπη καὶ τὴ διάκριση!