Ἀνακομιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν Καθεδρικὸ

.

Τρίτη09Φεβρουάριος2016

Ἀνακομιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν Καθεδρικὸ

   Νυχτερινὴ ἀκολουθία μὲ Ἀρχιερατικὴ λειτουργία τελέσθηκε ἀπόψε στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
   Λειτουργὸς ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Χρυσόστομος μὲ συλλειτουργοὺς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας.
    Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὰ τάλαντα καὶ τοὺς διωγμοὺς τοῦ ἱεροῦ πατρός, καθὼς ἐπίσης καὶ στὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν Ἁγίων του Λειψάνων στὴ Βασιλεύουσα.
   Πράγματι στὶς ἡμέρες μας ἀπουσιάζουν τέτοια πνευματικὰ ἀναστήματα, ὅπως ἐκείνου. Αὐτὸ πρέπει νὰ προβληματίσει ὅλους μας,ὥστε νὰ ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν ἁγιότητα.
1SIUFGGIU

2IUSGRUIIU

3IUSFGUIUI

4IUSRGUIG

5IUXGUIGUI

6JISRGUIG

7AEHFIFHH

8FSHIGGY

vsrgdjfk

9SRGHUGU

10DFBYBY

11IYDVYYY

12USGUYG

13YUFBYYY

14FGSGGG

15GHUYYY

16IKDHIOUUO

17SFBHHHY

18RGHHHH

19SFIUBTDUI

20SFGGJUU

21IUSFGUU

22DGJJGJ

23CHMFHGG

24JDJJJJJF