Ἑσπερινὸς Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

.

Τρίτη02Ιούνιος2015

Ἑσπερινὸς Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

   Μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τελέστηκε σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸν ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ἄνω Φούσα Ἀσπροπύργου ἐπὶ τῇ μνήνῃ τῶν δύο θεοστέπτων Βασιλέων, τῶν Ἁγίων Αὐτοκρατόρων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἄλλαξαν τὸ ροῦν τῆς πορείας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας μπολιάζοντας τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα στὴν ὀρθόδοξη πίστη.
  Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, διορατικὸς καὶ σοφὸς ἡγέτης, ἀλλὰ καὶ μέγας φιλάνθρωπος, ποὺ ἑδραίωσε τὴ χριστιανικὴ Πίστη σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Νέας Ρώμης, διότι προεῖδε ὅτι τὸ μέλλον τῆς βασιλείας του ἦταν ἡ πίστη στὸν Χριστό, ἀνέφερε ὁ Ποιμενάρχης μας στὴν ὁμιλία του κατὰ τὴν ἀποψινή του χοροστασία.
   Τὸ ἱερὸ εἰκόνισμα τῶν Ἁγίων συνόδευσαν στὴν λιτανευτικὴ πομπὴ 13 κληρικοί, τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεως, ἔνστολοι νέοι τοῦ Συλλόγου «Ἀκρίτες τοῦ Πόντου», ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, διάφοροι ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ ἑκατοντάδες φιλεόρτων πανηγυριστῶν.
   Στὸ τέλος, ὁ ἐφημέριος π. Ματθαῖος καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ναοῦ παρέθεσαν τράπεζα ἀγάπης.

1IUSFIUGU

2IJSHIUUI

3IUZFBIU

4IUZDBVUI

5IUAGUI

6SUIEGIU

7SFGHRHG

8DRIUHIU

9SERGRSH

10ARGG

11ARSGIU

12IAEG

13AIURGIU

14SIURBGIU

15SIRHBIU

16SIURHIU

18DSHIHIU

17SFBSFB

19DGGSG