Μεγάλη Δευτέρα

.

Δευτέρα29Απρίλιος2013

Μεγάλη Δευτέρα

      Στὴν ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου στὸ  Κορωπὶ Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στὴν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τῇ Μεγάλη Δευτέρα.

     Στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη, γιὰ τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι στὴ ζωὴ μας νὰ ὑπάρχει ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι  ‘’ ὅλος ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει σὲ δύο ἐντολές. Ἡ πρώτη ἐντολὴ   ν ‘ ἀγαπήσουμε τὸ Θεὸ μας ἐξ ὅλης ψυχῆς, διανοίας καὶ καρδίας, καὶ ἡ δεύτερη ἐντολὴ ν ‘ ἀγαπήσουμε τὸν πλησίον μας σὰν τὸν ἑαυτὸ μας ‘’.    Δίχως Θεὸ καὶ Ἀγάπη ὅλα ἐπιτρέπονται.

   Εἶναι σημαντικὸ λοιπὸν ἡ ζωὴ μας νὰ μεταμορφωθεῖ, ἀπὸ ἄγρια νὰ γίνει ἁγία, κάτι τὸ ὁποῖο στὴν ἐποχὴ μας ἐπιβάλλεται νὰ γίνει οὕτως ὥστε μὲ τὴ πνευματικὴ μας ὀντότητα, ν' ἀνατρέψουμε τὰ πάντα πρὸς τὸ καλύτερο.