Ε’ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντίνο Ἀσπροπύργου.

.

Κυριακή30Μάρτιος2014

Ε’ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντίνο Ἀσπροπύργου.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἄνω Φούσας Ἀσπροπύργου τελέστηκε ὁ Ε’ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς, κ. Δημητρίου παρόντος καὶ τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε καταλλήλως τὸ θέμα «ἡ ἀνεξικακία». Ἀρετὴ ποὺ ὑπάρχει μόνο σ’ ἐκείνους ποὺ καρδιακὰ ἀγαποῦν τὸ Θεό.