Γ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή16Μάρτιος2014

Γ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀσπροπύργου

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀσπροπύργου τελέσθηκε ὁ Γ'  Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας. 

   Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας εἶχε ἀναφορὰ στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.Τὸ μυστήριο αὐτὸ εἶναι τὸ ἄγγιγμα καὶ ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς, ὅπως ἐξήγησε. Δίχως μετάνοια δὲν ὑπάρχει σωτηρία. 

  Ἀπευθυνόμενος στοὺς κληρικοὺς  τοὺς προέτρεψε νὰ σκύψουν στὰ προβλήματα τῶν πιστῶν, διότι ὅλοι περιμένουν  ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς κληρικοὺς τὴ  στήριξη, προκειμένου νὰ ξεπεράσουν ὅ,τι τοὺς βασανίζει. 

   Ἐμεῖς οἱ πνευματικοὶ δεχόμαστε τὴ μετάνοια τοῦ κάθε ἁμαρτωλοῦ ἔχοντας καθῆκον νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ μεταμορφωθεῖ πνευματικὰ καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ Θέωση.

   Ἀλίμονο σ’ ἐμᾶς τοὺς πνευματικούς, ὅταν ἐκμεταλλευόμαστε τὴ μετάνοια τῶν ἐξομολογουμένων, τοὺς ὁποίους ἀντὶ νὰ τοὺς θεραπεύσουμε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου, τοὺς κάνουμε ὀπαδοὺς ἢ προσωπολάτρες, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὰ θέλω μας. 

   Προέτρεψε ἐπίσης τοὺς πιστοὺς νὰ ἔχουν τὴ διάκριση καὶ νά προσέχουν σὲ ποιὸν «πνευματικὸ» ἀπευθύνονται, γιὰ νὰ μὴ γίνονται ὑποχείρια τῶν ἀσυνείδητων ρασοφόρων. Ὅπως ψάχνουμε γιὰ τὸν καλὸ ἰατρό,ἔτσι ἔχουμε καθῆκον νὰ ψάχνουμε καὶ γιὰ τὸν ἐξομολόγο.