Β΄ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν

.

Κυριακή16Μάρτιος2014

Β΄ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λίμνης Λιοσίων τέλεσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας σήμερα, Β΄ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν, ἡμέρα που ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαιτέρως τὸν ὑπέρμαχο αὐτῆς ,τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ.
  Στὸ λόγο του ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στὴ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ, τὸν ὁποῖο συχγώρησε καὶ θεράπευσε ὁ Κύριος ἐξ αἰτίας τῆς πίστεως ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν πτοήθηκαν ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ κατάφεραν νὰ τὸν κατεβάσουν ἀπὸ τὴ στέγη. 

   Κάτι ἀνάλογο μπορεῖ νὰ συμβεῖ σὲ ὅλους μας, ὅταν ὑπάρχει τέτοια ζωντανὴ πίστη. Μὲ πίστη καὶ μετάνοια σίγουρα ὁδηγούμεθα στὴ Θέωση καὶ τὴ σωτηρία. Δὲν παρέλειψε νὰ ἐγκωμιάσει τὸ πρόσωπο τοῦ μεγάλου Θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος μὲ καρδιακὴ κατάθεση παρέδωσε σ’ ἐμᾶς τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία γιὰ τὴν Κάθαρση, τὸ Φωτισμὸ καὶ τὴ Θέωση τῆς ψυχῆς ἀντιστεκόμενος στὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρετικὲς δοξασίες τῶν λατινόφρονων παπικῶν.