Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

.

Κυριακή26Ιανουάριος2014

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

  Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας  κηρύττοντας το «Μετανοεῖτε!». Εἶναι εὐλογία, τόνισε ὁ Ποιμενάρχης μας, γιὰ κάθε βαπτιζόμενο νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Κύριό μας βιώνοντας τὸ μυστήριο τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας.

  Ὅσοι ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ Θεό, εὔκολα μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν καὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους τους. Δίχως τὸ θεραπευτικὸ μυστήριο τῆς ψυχῆς, τὴν ἐξομολόγηση, ἀδυνατεῖ ὁ πιστὸς νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
  Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔκοψε τὴ βασιλόπιτα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δίδοντας εὐχὲς σὲ ὅλους.