Κυριακὴ Ε’ Λουκᾶ

.

Κυριακή17Νοέμβριος2013

Κυριακὴ Ε’ Λουκᾶ

  Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα, Κυριακὴ Ε’ Λουκᾶ ὁ Ἐπίσκοπός μας  μὲ συλλειτουργὸ τὸν π. Μιχαήλ.
  Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶχε ἀναφορὰ στὴν Εὐαγγελικὴ παραβολὴ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου, στὴν ὁποία τόνισε πὼς ὅλοι, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, θὰ φύγουμε κάποια στιγμὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴ μάταιη καὶ φθαρτὴ ζωή.

  Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι μᾶς περιμένει ἡ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ. Ὑποχρέωση τῶν γονέων εἶναι νὰ μεταφέρουν στὰ παιδιά τους τὰ σωστὰ μηνύματα τῆς πίστεώς μας. Ἂν καταφέρουν νὰ μεταδόσουν στὰ παιδιά τους τὶς σωστὲς ἀρχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ μαθαίνοντάς τους ὅτι ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ δὲν πιστεύουμε στὸ θάνατο, ἀλλὰ μόνο στὴ ζωή ,καθὼς καὶ ὅτι σίγουρα θὰ ὑποστοῦμε τὴν κρίση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία θὰ ἀλλάξει  πρὸς τὸ καλύτερο.