Ἐπισκέψεις σὲ σπίτια πιστῶν στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Τρίτη22Οκτώβριος2013

Ἐπισκέψεις σὲ σπίτια πιστῶν στὸν Ἀσπρόπυργο

   Μὲ χαρὰ ὑποδέχθηκαν τὸν Ἐπίσκοπό μας σήμερα στὶς οἰκεῖες τους τέσσερις οἰκογένειες στὸν Ἀσπρόπυργο, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐπισκέφθηκε μὲ σκοπὸ νὰ συνομιλήσει ἀπὸ κοντὰ γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, καθὼς καὶ νὰ τοὺς μεταφέρει τὸ χριστιανικὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδας.
   Μέσω τῶν συναντήσεων αὐτῶν δίνεται σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς ἡ δυνατότητα νὰ προσεγγίσουν ἀμεσα καὶ εὐκολότερα τὴν Ἐκκλησία, ἐφ’ ὅσον ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία εἰσέρχεται στὸ σπίτι τους καὶ προσκαλεῖ τοὺς πάντες.