Μονὴ Κοιμήσεως Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς

.

Τετάρτη28Αύγουστος2013

Μονὴ Κοιμήσεως Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς

   Σύμφωνα μὲ τὸ Ἁγιορείτικο τυπικὸ ἑορτάσθηκε ἡ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Κοιμήσεως στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς.

   Πλῆθος γυναικῶν ( ἡ μονὴ εἶναι ἄβατη γιὰ ἄνδρες ) κατέκλυσε ἀπὸ νωρὶς τὸ Καθολικὸ καὶ τὸν προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴν ὁλονύκτιο ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

   Οἱ καλλίφωνες ιεροψάλτριες μοναχὲς  ἀπέδωσαν μὲ ἀρίστη ἐπιτυχία τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς  καὶ παρακλητικοὺς ὕμνους στὴ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, μὲ λειτουργὸ τὸν Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο π. Χρυσόστομο.

   Ἀκολούθησε ἑορταστικὴ τράπεζα γιὰ ὅλες τὶς προσκυνήτριες.

   Στὴν Ἱερὰ Μονὴ προΐσταται ἡ Ὁσιοτάτη Καθηγουμένη Ξένη μοναχή, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ κρατήσει, μαζὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες μοναχές, τὶς ἀρχὲς ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τὴν σιοτάτη Μακαριστ κτιτόρισσα, Γερόντισσα Εὐθυμία.