2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

Ὁμιλία στὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Σάββατο20Ιανουάριος2018

Ὁμιλία στὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Κεντρικὸ Λιμάνι Πειραιῶς, 6/19-1-2018
 
 
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς.
 
Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρεσβύτεροι.
 
Ἱερολογιώτατοι Διάκονοι.
 
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.
 
Ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς.
 
Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε.
 
      Ὁ μέγας θεολόγος καὶ ὁμολογητὴς τῆς πίστεώς μας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς λέγει: 
 
      Μέγα καὶ ὑψηλὸ εἶναι τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ, δυσθεώρητο καὶ δυσερμήνευτο, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ σωτήριο ἂς τὸ ἀνιχνεύσουμε ὅσο εἶναι ἐφικτό.
 
      Κατὰ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια καὶ Θεία Ἐπιφάνεια, ποὺ ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δέχεται τὸ βάπτισμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ Θεὸς Πατὴρ μαρτυρεῖ καὶ λέγει, κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη τῆς βαπτίσεως: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ ηὐδόκησα». Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο κατέρχεται ἐν εἴδει περιστερᾶς καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν μαρτυρία τοῦ Πατρός. Ἔτσι φανερώνονται τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Προσκυνητῆς Τριάδος. Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς φανερώνεται πρὸς ἡμᾶς, ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του, ὡς Υἱὸς ἀγαπητός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.
 
      Μὲ τὴν βάπτισή Του, ὁ Χριστός, φώτισε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ ἄνοιξε διάπλατα τὸν δρόμο τῆς λυτρώσεως καὶ τῆς ἀνακαινίσεως καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ Βασιλείας Του· καὶ ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν προσδιορίζεται χρονικὰ ἢ τοπικά. Ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μία νέα δυνατότητα στὸν ἄνθρωπο, εἶναι ἕνας νέος τρόπος ζωῆς ποὺ κυριαρχεῖται ὄχι ἀπὸ τὸ σκοτάδι ἀλλὰ ἀπὸ τὸ φῶς, ὄχι ἀπὸ τὸ μῖσος ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ὄχι ἀπὸ τὴν ὑπερτροφικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἐγὼ ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη, ὄχι ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
 
      Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Σωτῆρας, ὁ στοργικὸς πατέρας καὶ ὁ ἀληθινὸς ὁδηγὸς τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστὸς ἔκαμε τὴν μεγάλη καὶ εἰρηνικὴ ἐπανάσταση. Ἀντέταξε στὴν πλάνη τὴν ἀλήθεια, στὸ σκοτάδι τὸ φῶς, στὴν ἀδικία τὴν δικαιοσύνη, στὸν πόλεμο τὴν εἰρήνη, στὴ δουλεία τὴν ἐλευθερία, στὴν κακία τὴν ἀγάπη, στὴν ἀντιδικία τὴ συγγνώμη, στὴν ἀνηθικότητα τὴν ἁγνότητα, στὴν περιφρόνηση καὶ ἀπαξιώση τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν θυσιαστικὴ προσφορά.
 
      Αἰῶνες τώρα μᾶς καλεῖ κοντά Του. Μᾶς θέλει ἑνωμένους μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σταθεροὺς στὴν πίστη, πρόθυμους Μαθητές Του, ἀξίους μιμητές Του. Νὰ ζοῦμε μέσα στὸ πνεῦμα τῆς χάριτός Του καὶ τῆς ἀγάπης Του, ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
 
      Ἐμεῖς ὅμως μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας ἀρνούμαστε οὐσιαστικὰ τὸ Χριστό! Καταντήσαμε τὴν ἐποχή μας, χειρότερη ἀπ᾽ τὴν ἐποχὴ τῶν Σοδόμων. Χειρότερη ἀπ᾽ τὴν ἐποχὴ τῆς Νινευΐ. Εἶναι ἐποχὴ μεγάλης ἁμαρτίας, προπαντὸς ἀνηθικότητος, ποὺ ἰδιαίτερα ἀποστρέφεται ὁ Θεός. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι κομπάζουν καὶ ἐπαίρονται διὰ τὰ ἀνήθικα κατορθώματά τους! Νέοι σαπίζουν στὴ βρωμιὰ τῆς πορνείας καὶ ἀσέλγειας. Σύζυγοι ἀθετοῦν τὴν πίστιν τοῦ γάμου καὶ κυλίονται στὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας. Ἐποχὴ ἀσέβειας, ἀλλὰ καὶ ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεό, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.
 
      Γι᾽ αὐτὸ ἔρχεται κι’ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ γίνονται οἱ καταστρεπτικοὶ πόλεμοι. Νὰ γίνονται οἱ σεισμοί. Νὰ γίνονται οἱ θεομηνίες! Καὶ τόσα ἄλλα κακά. Γιὰ τὴν ἀσέβεια κι’ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων. Κι᾽ ἂν ὁ Θεὸς συνεκράτησε τὴν ὀργή Του μέχρι τώρα, ἀσφαλῶς τὸ ἔκανε γιατὶ ὑπῆρχαν ἔστω λίγοι ἄνθρωποι δίκαιοι, εὐσεβεῖς, καὶ πιστοὶ πού εἶναι ἅγιοι, ποὺ προσεύχονται γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
 
      Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς κοινωνίας καὶ σύνθημα τὸ «ἔτσι κάνω γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ κάνει ὁ κάθε σύγχρονος ἄνθρωπος», ἀνεχόμαστε τὴν ψήφισιν καὶ ἐφαρμογὴ στὴν πατρίδα μας ἀντίχριστων νόμων.
 
«Πρέπει νὰ ἐκσυγχρονίσουμε τὸν πολιτισμό μας, ὅπως κάνουν ὅλες οἱ σύγχρονες κοινωνίες», μᾶς λένε οἱ σύγχρονοι Ἐθνοπατέρες!
 
Καὶ πῶς, δηλαδή, ἐννοοῦν τὸν ἐκσυγχρονισμό μας αὐτόν;
 
Ἀντικαθιστώντας τὸν εὐλογημένο θρησκευτικὸ γάμο, μὲ τὸν πολιτικό!
 
      Ἐπιχειρώντας τὴν κατάργησιν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπλασε ἄνδρα καὶ γυναῖκα στὸν κόσμο. Τώρα μὲ μία ἁπλὴ πολιτικὴ δήλωση, ὅποιος ἐπιθυμεῖ κατὰ τὶς ἄνομες ἐπιθυμίες του, θὰ χαρακτηρίζει τὸ φύλο του. Δηλαδή, τὸ φύλο του δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸ ἔπλασε ὁ Θεός, ἀλλὰ αὐτὸ πού ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ!
 
      Διαλύοντας τὴν οἰκογένεια μὲ τὴ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, τὰ ἔξοδα τῶν ὁποίων, μάλιστα, ἀναλαμβάνει τὸ πάμφτωχο καὶ καταχρεωμένο Ἑλληνικὸ δημόσιο! Δαπανώντας γιὰ τὸ ἀντίχριστο ἔγκλημα τῶν ἀμβλώσεων τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ δωθοῦν στὶς φτωχὲς οἰκογένειες καὶ τοὺς πολύτεκνους, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, καὶ ἐνῶ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τὴν μελέτη εἰδικῶν ἐρευνητῶν, ποὺ λέγει ὅτι μετὰ ἀπὸ 20 μὲ 30 χρόνια ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔχει μειωθεῖ στὰ 6.000.000!
 
      Μὲ τὴ λαίλαπα τῶν δυσβάσταχτων κυβερνητικῶν μέτρων, τὶς περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, τὴ γενικευμένη καὶ διαρκῆ μείωση τῶν εἰσοδημάτων, τὴν ἀπώλεια τῆς ἐργασίας, ποὺ ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἀπόγνωση χιλιάδες κατοίκους, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ συνάνθρωποί μας νὰ ὑποφέρουν σκληρά, νὰ στεροῦνται τὰ βασικὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς, νὰ ἀναζητοῦν τροφὴ ἀκόμη καὶ στοὺς κάδους ἀπορριμάτων!
 
      Τοὺς νέους μας νὰ ἀγανακτοῦν, νὰ πονοῦν, νὰ ἀπελπίζωνται, νὰ ξενιτεύωνται καὶ πάλιν, ὅπως στὴ μεταπολεμικὴ περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ἀναζητῶντας καλύτερη ζωὴ στὸ ἐξωτερικό.
 
      Ἴσως κατηγορηθοῦμε ὅτι πολιτικολογοῦμε. Ὄχι, ὅμως, δὲν πολιτικολογοῦμε ἀλλὰ θεολογοῦμε.
 
      Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Πρωτοκορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Παῦλος «ὅταν πάσχει ἕν μέλος, ὅλο τὸ σῶμα πάσχει»!
 
      Ὡς ποιμενάρχες καὶ πνευματικοὶ πατέρες, δὲν μποροῦμε νὰ σταθοῦμε ἀδιάφοροι στὴν πνευματικὴ αὐτὴ κατάντια!
 
      Ἕνας σύγχρονος λόγιος ἁγιορείτης μοναχὸς εἶπε: «...Νὰ μὴν ἔχεις ἄποψη γιὰ τίποτε, νὰ σιωπᾶς συνεχῶς, νὰ συμφωνῇς, καὶ ὅταν δὲν συμφωνεῖς, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ περνᾶς καλά, εἶναι ἄνανδρο καὶ ἀνέντιμο…».
 
Ἑπομένως, ἔχουμε ἐπιβεβλημένο καθῆκον νὰ μὴ σιωπήσουμε!
 
***
 
      Παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐξελίσσονται στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῶν Βαλκανίων καὶ ἰδιαιτέρως ὅσα σχετίζονται μὲ τὴν Πατρίδα μας.
 
      Ὡς Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὰ ὅσα βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.
 
      Παρ᾽ ὅλον ὅτι πολλοὶ μᾶς θεωροῦν ὡς ἐκτὸς θέματος, γιὰ τὴ συμφωνία ὡς πρὸς τὸ ὄνομα τοῦ κρατικοῦ μορφώματος τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, κ’ ἴσως δὲν μᾶς ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα νὰ ἔχουμε γνώμη ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἐμεῖς διακηρύσσουμε ὡς Κληρικοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ὅτι τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος εἶναι ἐθνικὸ καὶ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες.
 
      Ἀναγνωρίζουμε, ὅτι τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Χώρας, σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν ἐντολὴ τοῦ λαοῦ, τὴν ἀσκεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία· ἐν τούτοις, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώμη καὶ τὴ θέση μας, ὅπως ἔχει δικαίωμα κάθε δημοκρατικὸς καὶ νομοταγὴς Ἕλληνας πολίτης τῆς Πατρίδας μας γιὰ τὸ θέμα αὐτό, δημόσια καὶ ὑπεύθυνα.
 
      Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας γράφτηκε μὲ τὸ αἷμα ἡρώων Ἑλλήνων καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στοὺς Ἕλληνες ἀπογόνους τους. Οἱ ἀγῶνες τοὺς ὁποίους ἔκανε ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης τῆς Ἐκκλησίας μας πρώην Φλωρίνης Ἅγ. Χρυσόστομος, ὡς τελευταῖος μητροπολίτης Πελαγωνίας, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ διατρανώσουμε ὅτι «κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σφετερισθῇ τὰ δίκαια, τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια μας, εἴτε αὐτὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν γῆ μας, εἴτε μὲ τὴν πνευματική μας κληρονομιά, ἐν προκειμένῳ δὲ μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, [αὐτὸ] παραμένει ἀδιαπραγμάτευτο. Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε Ελληνική».
 
Δὲν δεχόμαστε καμία ὀνομασία ποὺ νὰ περιέχῃ τὸν ὅρο «Μακεδονία».
 
Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ διαστρεβλώνῃ τὴν ἐθνικὴ ἱστορία μας.
 
      «Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ [οἱ Σκοπιανοὶ] ἔχουν κατασκευάσει ἕνα ἰδεολόγημα ποὺ στηρίζεται σὲ ψευδῆ ἱστορικὰ στοιχεῖα, διότι εἶναι σλαβικὸ φῦλο ποὺ ἦρθε στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων τὸν 6ο - 7ο μ.Χ. αἰῶνα, δηλαδὴ χίλια χρόνια σχεδὸν μετὰ τὸν Μέγα Αλέξανδρο».
 
***
 
Ἀγαπητοί μου,
      Κάνουμε τὰ πρῶτα μας βήματα στὸ νέο ἔτος. Δυστυχῶς τὰ μεγάλα προβλήματα παραμένουν. Ὅλοι μας δοκιμαζόμαστε.
 
      «Ἂς ἀνοίξουμε καὶ ἐμεῖς λοιπὸν τὶς πόρτες τῆς ψυχῆς μας γιὰ νὰ εἰσέλθῃ καὶ νὰ κατοικήσῃ μέσα σ’ αὐτὴν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, γιὰ νὰ μᾶς γεμίσῃ μὲ σύνεση καὶ σοφία ὥστε καὶ ἡ δική μας, τοῦ καθενός μας, ἡ ζωή, νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν ἀνοχή, τὴν συγγνώμη, τὴν μακροθυμία, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴν πραότητα».
 
      «Λύτρωση ἔρχεται ὁ Χριστὸς νὰ δώσει μὲ τὴ βάπτιση σὲ ὅλους τοὺς πιστούς. Γιατὶ μὲ αὐτὴν καθαρίζει τὸν Ἀδάμ, ὑψώνει τὸν πεσμένο, ντροπιάζει τὸν τύραννο ποὺ προκάλεσε τὴν πτώση, ἀνοίγει τοὺς οὐρανούς, κατεβάζει τὸ θεῖο Πνεῦμα, καὶ χαρίζει τὴν ἀφθαρσία καὶ τὴν μέθεξη».
 
      Ἀδελφοί μου, «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί», οἱ βιασταὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνια ζωή.
 
      Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων εἶναι προσκλητήριο γιὰ πνευματικὴ ἀνανέωση καὶ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Ἐπιφανέντα Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἂς τὸν ἔχουμε ὁδηγὸ στὴ ζωή μας, καὶ μὲ συμπαραστάτες καὶ πρεσβευτές μας τὴν Παναγία Μητέρα Του, τὸν Πρόδρομό Του, καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας, νὰ βαδίσουμε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας.
 
      Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθεὶς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους, ὁλόκληρο τὸν κόσμο, καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύῃ ἰδιαίτερα τώρα, ποὺ ἡ Πατρίδα μας περνᾶ δύσκολες ὧρες.
 
      Εἴθε ὁ Κύριός μας, ποὺ γιὰ χάρη μας ἔγινε ἄνθρωπος καὶ καταδέχθηκε νὰ βαπτισθῇ στὸν Ἰορδάνη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη, σὰν ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος, νὰ μᾶς σκεπάζῃ ὅλους, νὰ μᾶς προστατεύῃ, νὰ μᾶς εὐλογῇ, νὰ μᾶς φωτίζῃ καὶ νὰ μᾶς χαρίζῃ τὴν εἰρήνη, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε σύντομα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀλόγιστοι χειρισμοὶ καὶ οἱ σκοπιμότητες τῶν διεθνῶν σκοτεινῶν κέντρων, ποὺ ἐποφθαλμιοῦν τὴν ἀνεξαρτησία μας καὶ τὴν περήφανη πολιτιστικὴ καὶ ἱστορικὴ παράδοσή μας.
 
Σὲ ὅλους δὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπου Γῆς,
 
Χρόνια Πολλά, Eἰρηνικὰ καὶ Eὐλογημένα!

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes