Η' Κυριακὴ Ματθαίου, Ἀχαρναὶ

.

Κυριακή18Αύγουστος2013

Η' Κυριακὴ Ματθαίου, Ἀχαρναὶ

    Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν χοροστάτησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπὸς μας καὶ ἀναφέρθηκε στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Η' Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου.

    Στὴν ὁμιλία του μεταξὺ ἄλλων τόνισε:  ὅπου ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου μας, τὰ πάντα ζωογονοῦνται, θεραπεύονται, τακτοποιοῦνται.

    Ἐφόσον, λοιπόν, μὲ τὸ θαῦμα τῶν πέντε ἄρτων καὶ δύο ἰχθύων κατέστη δυνατὸ τὸ ἀδιανόητο, νὰ πολλαπλασιαστοῦν δηλαδή, τὰ λιγοστὰ αὐτὰ ἀποθέματα τροφῆς, ποὺ εἶχαν οἱ Ἀπόστολοι, καὶ νὰ χορτάσουν πέντε χιλιάδες ἄνδρες, χωρὶς νὰ ὑπολογίσουμε τὰ γυναικόπαιδα, ἀλλὰ νὰ περισσεύσουν καὶ δώδεκα κοφίνοι, τότε καὶ ὅλοι ἐμεῖς πρέπει νὰ ἔχουμε τὴ βεβαιότητα καὶ τὴ χαρά ὅτι ἔχοντας τὸν Κύριο βοηθὸ καὶ ὑπερασπιστή μας δὲ θὰ μείνουμε ποτὲ χωρὶς τὴν πρόνοιά Του.

   Ἐπιπλέον,πρέπει νὰ γνωρίζουμε πὼς ὅσες δυσκολίες καὶ νὰ συναντήσουμε, ἐφόσον  ἔχουμε Πίστη καὶ Ἐλπίδα στὸν Κύριο, δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα.  Ἀντιθέτως,νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι, καθὼς καὶ στὸ παρελθὸν, ὅποτε τὸ Ἔθνος μας συνάντησε δυσκολίες, ἀλλὰ ἦταν ὅλοι ἑνωμένοι μὲ τὸ Θεό, τὰ πάντα ξεπεράστηκαν καὶ θεραπεύτηκαν!