Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἡ τελετὴ ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπ. Τορόντο κ. Μωυσέως ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας.

.

Κυριακή14Ιούλιος2013

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἡ τελετὴ ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπ. Τορόντο κ. Μωυσέως ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας.

   Μὲ  ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε σήμερα ἡ τελετὴ ἐνθρονίσεως  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωυσέως, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου μας, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου Τορόντο, ἐκ μέρους τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. 

   Ἑκατοντάδες πιστοὶ κατέκλυσαν ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ τὸν Ἱερὸ Ναό, περιμένοντας μὲ ἀγωνία  νὰ δοῦν τὴ τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως.

   Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια ὑποδέχθηκε τὸν νέο Μητροπολίτη Τορόντο κ. Μωυσὴ, παραδίδοντὰς του τὴ Ποιμαντικὴ Ράβδο γιὰ ν' ἀκολουθήσει ἡ ΘείαΛειτουργία.

   Ἡ εὐχὴ τῆς ἐνθρονίσεως πρὸς τὸν Μητροπολίτη κ. Μωυσὴ ἀνεγνώσθη ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας, πρὶν τὸν Τρισάγιο ὕμνο.

   Τὴ καθιερωμένη ὁμιλία τῆς Κυριακῆς ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος μας στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἐνῶ στὴν Ἀγγλικὴ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης.

   Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς ἐνθρονίσεως σὲ κατανυκτικὸ κλῖμα.

   Ὁ Σεβασμιώτατος Τορόντο ἐκφώνησε τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του, ἐνῶ ἐκ μέρους τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὁ Ἐπίσκοπὸς μας, καὶ τῆς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς ὁ Θεοφιλέστατος Βοστώνης κ. Δημήτριος.

   Τὸ ἀναλόγιο πλαισίωσε ὁ Βυζαντινὸς χορὸς ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου Χοράρχου κ. Ἀνδρέα Ἀντωνόπουλου, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν μὲ ἄριστη ἐπιτυχία τοὺς ὕμνους.

   Τὸ ἀπόγευμα σὲ αἴθουσα θὰ παρατεθεῖ γεῦμα πρὸς τιμὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μωυσέως, σὲ ὅλους τοὺς κληρικοὺς καὶ πιστούς.