ΣΤ' Λουκᾶ στὴν Ἁγία Τριάδα Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή06Νοέμβριος2016

ΣΤ' Λουκᾶ στὴν Ἁγία Τριάδα Ἀσπροπύργου

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου προεξῆρχε τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καὶ κήρυξε τὸ Θεῖο λόγο, κάνοντας ἀναφορὰ στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ΣΤ' Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ.
   «Ὁ Χριστός μας παράλληλα μὲ τὴ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου καυτηρίασε τὴν παράνομη κερδοσκοπία τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τὴν ἐκτροφὴ χοίρων καὶ τὴν πώληση τοῦ κρέατός τους, πράξη ἀπαγορευμένη ἀπὸ τὸ Μωσαϊκὸ Νόμο. Χριστὸς καὶ ἰδιοτέλεια δὲν μποροῦν νὰ συνυπάρξουν. Χριστὸς καὶ ὑποκρισία δὲ συμβαδίζουν. Χριστὸς καὶ παρανομία δὲ συμπορεύονται. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀντὶ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦν γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ συμπολίτου τους, τοῦ ζήτησαν νὰ φύγει μακριά. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἀνεχθοῦν τὸν ἔλεγχο τῆς ὑποκριτικῆς τους εὐσέβειας πρὸς τὸν Νόμο.
    Ὁ Χριστός μας παραμένει ἀνεπιθύμητος καὶ στὶς μέρες μας. Ὁ λόγος Του ἐνοχλεῖ τὶς κοιμισμένες συνειδήσεις. Ὁ λόγος Του ἐλέγχει ὅλους μας, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ κάθε δεδηλωμένο ἀρνητὴ ποὺ σὲ κάθε εὐκαιρία ἐπιζητεῖ τὴν ἀποξήλωσή Του ἀπο κάθε τί ποὺ τὸν θυμίζει. Καὶ ἡ χριστιανικὴ πατρίδα μας ἀποχριστιανοποιεῖται ὁλοένα. Ἂς μὴν ἀφήσουμε ἄλλο ἐλεύθερο πεδίο δράσης στοὺς καιροσκόπους, στοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ στοὺς ἀρνητὲς τῆς πίστεώς μας». Ἡ κοινωνία μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ δῆθεν χριστιανοὺς τοῦ τύπου καὶ ὄχι τῆς οὐσίας.

1UOHSFGUH

2SUVSUUU

3UISFBIUI

4UISFUISUI