ΙΓ' Κυριακὴ Ματθαίου

.

Κυριακή18Σεπτέμβριος2016

ΙΓ' Κυριακὴ Ματθαίου

   Στὸν Ἀσπρόπυργο βρέθηκε σήμερα, ΙΓ' Κυριακὴ Ματθαίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὅπου περιόδευσε στὶς ὅμορες ἐνορίες Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίου Κωνσταντίνου.
   Στὴν ὁμιλία του ἀνέπτυξε τὸ «λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας» ἀπὸ τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα.
    Ἐπίσης ,τόνισε ὅτι ὅλοι εἴμαστε χρήσιμοι στὴν κοινωνία μας, ἀρκεῖ νὰ δεχθοῦμε τὸ πνευματικό μας πελέκισμα, δίχως νὰ βιαζόμαστε νὰ ἀκυρώνουμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στὰ μάτια μας φαίνονται ἄχρηστοι ἢ τιποτένιοι ἢ  ἀκόμη καὶ ἀπορρίμματα.
    Ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ ἔχουμε τεράστια τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνοικοδόμηση τῆς κοινωνίας μας.
Από Άγιο Ελευθέριο

1OSJTHOIIO

2ONUDTHINOU

3NOISURHINU

 Από Αρχ. Μιχαήλ

4IUDGRUIN

5IUDTNIUH

6ISNRGO

Από Αγία Τριάδα 

7OSAEGGO

8SIJRHIUIU

 Από Άγιο Κωνσταντίνο 

9HISRGISRIB

10SRGSRGI

11INARGINU

12INUDHTIUHN