Νυχτερινὴ Ἀκολουθία γιὰ τὸν Πατροκοσμᾶ

.

Τρίτη06Σεπτέμβριος2016

Νυχτερινὴ Ἀκολουθία γιὰ τὸν Πατροκοσμᾶ

  Σὲ κατανυκτικὸ κλίμα πραγματοποιήθηκε νυχτερινὴ Ἀκολουθία μὲ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀσπροπύργου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.Λειτουργὸς ὁ Ἐπίσκοπός μας κ.Χρυσόστομος μὲ συλλειτουργούς του κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας. 
  Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὴν ἀνιδιοτέλεια καὶ στὸν ἔνθεο ζῆλο τοῦ μεγάλου Ἐθναποστόλου σὲ μιὰ περίοδο ἐθνικῆς δουλείας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τοῦ εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ ὅσα θυσιαστικῶς μᾶς προσέφερε, τόνισε μεταξὺ ἄλλων. Δὲν παρέλειψε νὰ πεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Πατροκοσμᾶς εἶναι ὁ προστάτης τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας.
  Τέλος, εὐχήθηκε στὸν Διάκονο Λεωνίδα, ὁ ὁποῖος συμπλήρωσε δύο ἔτη  ἀπὸ τὴν εἰς Διάκονον χειροτονία του, νὰ εἶναι συνεπής, ἀνιδιοτελὴς καὶ ταπεινὸς στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.

1SUHIO1SHGU

2DOHDIOIOHIOIORHIO

2ISOFUHEY

3ODBHUEOO

4OSJRHHSIL

5IDTBIETO

6NDNOIOIOIOJIIO

7DODIHPPIPP

8EFOSGUS

9SFBSIUUUU

10GRSNSGUI

11UISFGSUIIUI

12SFIUIGUW

13UHHRGUWUI

14UISRGSU

15DUIHUIIUUIU 

16UIHGUUUUU

17SRBJUIHGH

18VSBVBBUDUU