Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ Θήβα

.

Σάββατο06Ιούλιος2013

Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ Θήβα

   Γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Νικήτα του Θηβαίου, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ Θηβῶν,  χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ.  Γρηγόριος μὲ  λειτουργοὺς τοὺς Ἱερεῖς π.  Ἀθανάσιο, π. Στυλιανὸ καὶ π. Θεόφιλο.

   Στὴ σύντομη ὁμιλία  του ὁ Θεοφιλέστατος  τόνισε:

‘’ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν’’ , δηλαδὴ ὁ Χριστὸς προτάσει ἀπὸ τώρα νὰ βιώνουμε τὴν ἀληθινὴ ζωὴ ποὺ εἶναι ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ  πρόγευση τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ὅπως ἀκριβῶς βίωσε ὁ Ὅσιος Νικήτας.