Ἑσπερινὸς Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ πόλη τῶν Θηβῶν

.

Παρασκευή05Ιούλιος2013

Ἑσπερινὸς Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου στὴ πόλη τῶν Θηβῶν

   Στὴ πόλη τῶν Θηβῶν βρέθηκε ἀπόψε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας γιὰ νὰ χοροστατήσει στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ὁσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή, μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Στυλιανὸ, π. Μιχαήλ, π. Θεόφιλο, π. Χρήστο καὶ π. Ματθαίο.

   Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ἰδιαιτέρως, ὅτι ἂν δὲν ἀγωνισθοῦμε  νὰ βάλουμε ἀρχὴ στὴ ζωὴ μας, νὰ εἶναι εὐάρεστη στὸ Κύριο  μας, νὰ μὴ περιμένουμε  καλύτερες  ἡμέρες. 

   Ἑνωμένοι μὲ τὸ Χριστὸ μας μποροῦμε νὰ καταφέρουμε τὰ πάντα πρὸς τὸ καλύτερο!