Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή05Ιούνιος2016

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀσπροπύργου

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀσπροπύργου λειτούργησε σήμερα, ΣΤ’ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα τοῦ Τυφλοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
   Ἡ ὁμιλία του εἶχε ἀναφορὰ στὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, μεταφέροντας στοὺς πιστοὺς τὸν προβληματισμὸ ὅτι σήμερα δυστυχῶς οἱ περισσότεροι τῶν ὀρθοδόξων ἔχουμε πνευματικὴ τύφλωση.
   Ὅταν ὁ χριστιανὸς προσεγγίζει τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καρδιακά, πλημμυρίζει ἀπὸ τὴ Χάρη του καὶ φωτίζεται ψυχικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν κάνει ποτὲ λάθη στὴ ζωή του. Ὅταν ὅμως δὲν πλησιάζουμε καρδιακὰ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ παραμένουμε σὲ πνευματικὴ τύφλωση, μὲ ἀποτέλεσμα πολλὲς ἐκ τῶν ἀποφάσεων στὴ ζωή μας νὰ εἶναι τραγικὲς.

1IJDRHIUIU

2IUSRIUGS

3IJSFBIJB

4IJXFIJGSIJ

5DXFJGIGJI

6JIDFHIJH

7JDHJIHDJ

8DBJINIJ

9HSFBHUSGRGHU