Πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Πάντων Θηβῶν

.

Κυριακή30Ιούνιος2013

Πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Πάντων Θηβῶν

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας, μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Στυλιανὸ καὶ π. Θεόφιλο,γιὰ τὴν ἑορτὴ πάντων τῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων Ἁγίων τῶν ὁποίων τὴν Ἱερὰ Μνήμη καὶ Σύναξη σήμερα ἐπιτελοῦμε.

   Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς παλαιὸς ἐφημέριος τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ, βαθύτατα συγκινημένος ὁμίλησε στοὺς πιστούς, προτρέποντας ν' ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ν' ἀποκτήσουμε ‘’πνευματικὰ ὄπλα’’, αὐτὰ τὰ ὁποία γιὰ ὅλους τοὺς Ἁγίους ἦταν ἐφόδια στὴ πορεία τους πρὸς τὴν ἕνωση μὲ τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Θεότητος. 

Δηλαδὴ τὴ Κάθαρση, τὸ Φωτισμὸ καὶ τὴ Θέωση!