Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου στὸν Καθεδρικὸ

.

Κυριακή22Μαϊος2016

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου στὸν Καθεδρικὸ

   Τὴν τέταρτη Κυριακὴ ἀπὸ τὸ Πάσχα, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προεξῆρχε τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν.
   Στὴν ἀναφορά του στὴν ἱερὰ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τόνισε πὼς ὁ Παράλυτος παρέμενε τριάντα ὀκτὼ ἔτη σ’αὐτὴν τὴν ἄθλια κατάσταση. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸν περιέβαλλαν ἐμφοροῦνταν ἀπὸ φιλαυτία καὶ ἀτομισμὸ καὶ δὲν ἔτειναν ποτὲ χείρα βοηθείας, ἀλλὰ παραμόνευαν νὰ τὸν ἐπιπλήξουν,ἐπειδὴ «κατήργησε» τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου μὲ τὸ νὰ σηκώσει στοὺς ὤμους τὸ κρεββάτι στὸ ὁποῖο τόσα χρόνια ἦταν καθηλωμένος. Σήμερα εἶναι τέτοια ἡ πνευματικὴ τύφλωση καὶ ἡ παραλυσία ὁρισμένων ἀνθρώπων ποὺ κόπτονται γιὰ τὴν τέλεια τήρηση τοῦ νόμου καὶ ἐξουθενώνουν τοὺς γύρω τους, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀγνοοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη.

1UIDBIUUI

2IURGUI

3UISVSUIG

4IUNNIIB

5INRGIUG

6ISRGUISGR

7IURSSIUSUI