Ἀναστάσιμος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιοσίων

.

Πέμπτη05Μαϊος2016

Ἀναστάσιμος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λιοσίων

   Μὲ ἀναστάσιμο πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Τροπαιοφόρου καὶ Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, στὸν ὁμώνυμό του Ἱερὸ Ναὸ παρὰ τὰ Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
   Τοὺς ἀναστάσιμους ὕμνους τῆς τριπλῆς αὐτῆς ἑορτῆς, καθότι ἑορτάζεται καὶ τὸ θαῦμα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀπέδωσαν μὲ λαμπρότητα καὶ σεμνότητα οἱ ἱεροψάλτες δίνοντας ἰδιαίτερο πανηγυρικὸ τόνο στὴν Ἀκολουθία.
   Στὸ τέλος, ἀφοῦ πραγματοποιήθηκε λιτανεία στὴ γύρω περιοχή, εὐλογήθηκαν οἱ ἄρτοι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος στὴ μικρή του ὁμιλία ἀνέφερε πὼς τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Πίστεως μας εἶναι ἄνθρωποι ποὺ πίστεψαν στὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ μὲ ὅποιον τρόπο καὶ νὰ τοὺς θανάτωναν, ἤξεραν πὼς ὁ θάνατος ἔχει νικηθεῖ καὶ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ θὰ χαίρονται τὴν αἰώνιο ζωὴ κοντὰ στὸν Ἀναστάντα Χριστό. Λαμπρὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ καὶ ὁ ἀποψινὸς τιμώμενος Ἅγιος. Γιὰ νὰ ζήσει ἡ πατρίδα μας ἡμέρες Ἀνάστασης καὶ χαρᾶς πρέπει ἡ Ἀνάσταση νὰ γίνει πρῶτα προσωπικὸ βίωμα κι ἔπειτα συλλογικό. Καὶ ἀξίζει στὸν τόπο αὐτὸ νὰ ξαναζήσει ἡμέρες ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ὀρθοπραξία θὰ ξαναγίνουν πρῶτο καὶ κύριο μέλημά μας. Παρόντες ἦταν  ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Σπύρος Παππούς, Δημοτικοὶ Σύμβουλοι καὶ ἐκπρόσωποι Ποντιακῶν Συλλόγων.

4FNFJHFDTDHF

5FBBRSHGRGRS

6SRGSRGGRS

8SRGGSRSGR

9SRHGRSGSR

10DHTRUUYU

11XFHGJ

12SRYUYTU

13XJTJHDDH

14FHHSRGHHR

16XFHHXNNX