Ἱερατικὴ Σύναξη

.

Τετάρτη09Μάρτιος2016

Ἱερατικὴ Σύναξη

   Ἱερατικὴ Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ πρωὶ στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ἔπειτα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Χρυσοστόμου.
Τὰ θέματα ποὺ ἀναπτύχθηκαν καὶ συζητήθηκαν ἦταν: 
α) τὸ σύμφωνο συμβιώσεως 
β) ἡ καύση τῶν νεκρῶν
γ) οἱ νέες ταυτότητες
   Ὁ Ἐπίσκοπός μας μεταξὺ ἄλλων μίλησε καὶ ἀνέπτυξε τὰ θέματα  τονίζοντας ὅτι ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀποφαίνεται ποιμαντικὰ στοὺς ὀρθόδοξα βαπτιζόμενους καὶ σὲ ὅσους ἀγωνίζονται  γιὰ τὴν κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν Θέωση τῆς ψυχῆς τους. Ὅσοι διδάσκουν διδασκαλίες ἀλλότριες ἀπὸ αὐτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας,ἡ ὁποία καταδικάζει ὁτιδήποτε ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ διαχρονικὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ditophj