Ἑσπερινὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Τετάρτη02Μάρτιος2016

Ἑσπερινὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

   Ἑσπερινὲς ὁμιλίες πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος στοὺς ἱεροὺς ναοὺς Ἁγίου Κωνσταντίνου

yuuyuy

fff

καὶ Ἁγίας Τριάδος στὸν Ἀσπρόπυργο

uffgufufu

μὲ θέμα " Ἡ  πνευματικὴ ἀδιαφορία καὶ τ' ἀποτελέσματά της".