ΙZ’ Ματθαίου στὸν Καθεδρικὸ

.

Κυριακή14Φεβρουάριος2016

ΙZ’ Ματθαίου στὸν Καθεδρικὸ

   Στὸν Καθεδρικὸ ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τέλεσε τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας σήμερα IZ' Κυριακή Ματθαίου ὁ Ἐπίσκοπος μας κ. Χρυσόστομος.
   Ἡ ὁμιλία του πνευματικὴ μὲ ἀναφορὰ στὴν πίστη, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἱκετευτικὴ προσευχὴ τῆς Χαναναίας.

1IUZDGIU

2IUAFIUIU

3IUSDGIU

4IOUSDGIUO

5UISDGIU

6IUAEFGIU

7UIDZGUI

8UISDGIU

9AEHGHAJ

10DGHHHH

11IJSDIUGIU

12IUADGIUIUUI

13IUASDGIU

14IUSDGIU

15IUSRGIUGUI

   Μετὰ τὴ θεία λειτουργία ὁ ποιμενάρχης μας πραγματοποίησε ὁμιλία μὲ θέμα ‘’ ἡ ἐυθύνη  τοῦ χριστιανοῦ στὶς περιστάσεις τῶν ἡμερῶν. ‘’

16DGJJJFJ