ΙΒ’ Κυριακὴ Λουκᾶ

.

Κυριακή31Ιανουάριος2016

ΙΒ’ Κυριακὴ Λουκᾶ

     Στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας Ὁδηγήτριας καὶ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα, Κυριακὴ  ΙΒ’ Λουκᾶ, ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Χρυσόστομος μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Γέροντα τοῦ Ἡσυχαστηρίου, Ἀρχιμανδρίτη π. Παρθένιο καὶ τοὺς διακόνους π. Λεωνίδα καὶ π. Κωνσταντῖνο. Ὁ Ποιμενάρχης μας στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὴ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς θεραπείας ἀπὸ τὸν Κυριο  τῶν δέκα λεπρῶν σχολιάζοντας τὸ φαινόμενο τῆς ἀχαριστίας ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντες. 
   Ἐπίσης, ἔφερε πρὸ τῶν εὐθυνῶν ὅλους ἐκείνους τοὺς λεγόμενους ὀρθόδοξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι φταῖνε γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση τῆς χώρας, διότι ἐδῶ καὶ δεκαετίες ψήφιζαν καὶ συνεχίζουν νὰ ψηφίζουν ἀνθρώπους δίχως Χριστό. Δὲν μποροῦν κάποιοι ἀπὸ τὸ ποίμνιο νὰ ζητοῦν εὐθύνες ἀπ’ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ ρίχνουν ὅλα  τὰ βάρη στὴ Σύνοδό μας, ὅτι κωφεύουμε στὰ ὅσα ἀρνησίχριστα νομοσχέδια ψηφίζουν στὸ κοινοβούλιο τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ περισσότεροι  βουλευτὲς ἔχουν ἐκλεγεῖ μὲ τὶς ψήφους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 
    Ἀπὸ τὴ μιὰ δηλαδὴ οἱ ὀρθόδοξοι ψηφίζουν ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀποδόμησαν καὶ ἀποκαθήλωσαν ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἔθνους καὶ ἑτοιμάζονται νὰ βγάλουν τὶς νέες κάρτες κι ἀπ’ τὴν ἄλλη οἱ ἴδιοι οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ ψήφισαν τοὺς ἀρνησίχριστους θεωροῦν ὑπεύθυνους τὴν Ἱερὰ Συνοδό, τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς μας ,γιατί δὲν παίρνουμε θέση. 
    Κάποτε αὐτὸς ὁ παραλογισμὸς πρέπει νὰ σταματήσει. Ἡ ὀρθοδοξία διδάσκει διαχρονικὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,τὴν κάθαρση ,τὸν φωτισμὸ ,τὴ Θέωση . Ὅποιος εἶναι ὀρθόδοξα βαπτισμένος καὶ ἀγωνίζεται νὰ κρατήσει τὴν ἁγιότητα, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ κανέναν ἀντίχριστο . Κι ἂν ἀκόμη κάποιοι θέλουν νὰ μᾶς ἀποκεφαλίσουν, νὰ μᾶς διώξουν ἢ καὶ νὰ μᾶς ρίξουν στὴ φωτιά, ὡς ὀρθόδοξοι λέμε «Πάτερ ἡμῶν, γεννηθήτω τὸ θέλημά σου».

1UYISFUYYU

2UYSRSUYGGYU

3UYSFGUYUYUY

4UYSFGUY

5UYSRGUYGF