Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

.

Κυριακή23Ιούνιος2013

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

   Κυριακὴ  τῆς Πεντηκοστῆς  στὸν Ἱερὸ  Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου, λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπὸς  μας, μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερεῖς Ἠλία, Ἰωάννη, Χρῆστο, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὴν  ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, διαβάζοντας τὶς εὐχὲς τῆς ''γονυκλισίας''.

   Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ἦταν συγκινητική.

   Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπικεντρώθηκε  στὸ γεγονὸς τῆς ἐπιφοιτήσεως  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς  ''ἀγραμμάτους'' Ἀποστόλους οἱ ὁποῖοι σαγήνευσαν τὴν Οἰκουμένη.

   Ἔτσι ἀκριβῶς περιμένουμε καὶ ἐμεῖς νὰ γίνει σ' ἐμᾶς.

   Να μας πλημμυρίσει ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὕτως ὥστε, νὰ μπορέσουμε, νὰ ''σαγηνεύσουμε'' κ'ἐμεῖς τὴν ἀνθρωπότητα, μεταμορφώνοντὰς την ἀπὸ κοινωνία ''ἀγρίων'', σὲ κοινωνία Ἁγίων