Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυρού

.

Σάββατο08Ιούνιος2013

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυρού

   Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια τελέσθηκαν τὰ Ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας.

   Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ οἱ πιστοὶ προσῆλθαν γιὰ νὰ συμμετάσχουν μὲ τὸ δικὸ τους τρόπο στὴν ξεχωριστὴ ἀκολουθία.

   Ἡ ὅλη εἰκόνα τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων, προσέδωσε λαμπρότητα, ἁρμονία, ἐκκλησιαστικὴ τάξη, κατάνυξη, μὲ λειτουργὸ τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ συλλειτουργοὺς τὸ Θεοφιλέστατο Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, τὸ διάκονο Καλλίνικο, καὶ τοὺς ἱεροψάλτες τῆς βυζαντινῆς χορωδίας "Πάτριον Αναλόγιον" ὑπὸ τοῦ χοράρχου αὐτῆς Ἰωάννου Κιαχόπουλου.

   Μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τὴν καθιερωμένη εὐλογία τῶν ἐγκαινίων, μαζὶ μὲ τυπωμένες εἰκόνες τοῦ θαύματος τοῦ 1925, τῆς Θεόθεν Βεβαιώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ!