Σύναξη κληρικῶν

.

Δευτέρα14Σεπτέμβριος2015

Σύναξη κληρικῶν

   Ἔπειτα ἀπὸ τὴν πολύωρη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος , πραγματοποιήθηκε σήμερα στὶς 5.30 τὸ ἀπόγευμα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν ἡ καθιερωμένη ἱερατικὴ σύναξη επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐπισκόπου  μας, στὴν ὁποία  προσῆλθε κλιμάκιο κληρικῶν ἀπὸ τὴν Ἀττικοβοιωτία. 
    Τὸ θεματολόγιο ποὺ εἶχε καταρτισθεῖ ἦταν ποικίλο καὶ εἶχε ἀναφορὰ σὲ ποιμαντικῆς καὶ λειτουργικῆς φύσεως θέματα, τὰ ὁποῖα ἀνέπτυξε ὁ Σεβασμιώτατος στοὺς πατέρες.
    Ἔγινε διάλογος καὶ δόθηκαν λύσεις σὲ διάφορες ἀπορίες τῶν κληρικῶν, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴ δραστηριότητά τους κατὰ τὸ παρελθὸν ἐκκλησιαστικὸ ἔτος.
    Ἐπιλογίζοντας ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε στοὺς κληρικούς του τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναμεταξύ τους ἐπικοινωνίας.Ὑπογράμμισε ὅτι ἀπώτερος σκοπὸς τῆς ὅλης ποιμαντικῆς τους δράσης εἶναι νὰ μορφώσουν ποίμνη Χριστοῦ κι ὄχι ὁμάδες ὀπαδῶν· καὶ τέλος ὅτι ὁ κληρικὸς εἶναι καὶ παραμένει κληρικὸς ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο.

fjjfjftjjf