Συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἑορτὴ Ἁγίου Γλυκερίου Ρουμανίας

.

Παρασκευή26Ιούνιος2015

Συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἑορτὴ Ἁγίου Γλυκερίου Ρουμανίας

  Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία ἐξ Ἑλλάδος ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος κ. Γερόντιο, τὸ Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, καθὼς καὶ ἕνα γκροὺπ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐξ Ἀμερικῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, κατέφθασαν χθὲς τὸ ἀπόγευμα στὴν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας, γιὰ νὰ μετάσχουν στὶς πανηγυρικὲς καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, ἑνὸς συγχρόνου ὁμολογητοῦ καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Ρουμανικὴ γῆ, καθὼς καὶ θεμελιωτοῦ τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τόν νῦν διάδοχο αὐτοῦ, Μητροπολίτη κ. Βλάσιο.
  Ἀφοῦ οἱ Ἀρχιερεῖς μας κατέλυσαν στὴν Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπο κ. Φλαβιανό, στὸ προάστιο Μιλιτάρι τοῦ Βουκουρεστίου, σήμερα νωρὶς τὸ πρωὶ ἀναχώρησαν γιὰ τὰ βόρεια τῆς χώρας, ὥστε νὰ βρίσκονται κοντύτερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Σλατιοάρας ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο τῆς πανηγύρεως.
  Στὴ μέση τῆς διαδρομῆς, κοντὰ στὴν πόλη Ἀντζούτ, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν στὴν ἀνδρώα Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδος, στὴν περιοχὴ Κούκοβα, ὅπου καὶ γευμάτισαν. Ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους κ. Θεοδόσιο καὶ κ. Ἀντώνιο καὶ τὴν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἔψαλε σὲ ἦχο πρῶτο το «Ἄξιόν ἐστι».
  Πρὶν  φτάσουν στὸ Φαλτιτσένι, ἡ πόλη ὅπου καὶ θὰ διαμείνουν καθόλο τὸ τριήμερο, ἔκαναν στάση στὴν Ι. Μ. Ἁγίου Μηνᾶ, στὴν περιοχὴ Ροσιόρι. Ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοὶ τῆς Μονῆς ὑποδέχθηκαν τὴν εὐάριθμη ὁμάδα τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν προσκυνητῶν στὰ σκαλιὰ τοῦ Καθολικοῦ. Νὰ σημειώσουμε δὲ ὅτι βασικὴ ἐνασχόληση καὶ διακόνημα τῶν μοναχῶν ἐκεῖ ἀποτελεῖ ἡ συλλογὴ πετρῶν ἀπὸ τὸν κοντινὸ ποταμὸ καὶ ἡ παραγωγὴ ἀδρανῶν ὑλικῶν πρὸς οἰκοδομικὴ - κατασκευαστικὴ χρήση.
  Εἶναι ἐμφανὴς δὲ ἡ εὐλάβεια καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἁγιότητος καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἀπὸ τοὺς Ρουμάνους Γνησίους Ὀρθοδόξους, ἀφοῦ παντοῦ δεσπόζει τὸ ἱερό του εἰκόνισμα.

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ  Ἁγίας Τριάδος

1xfnjhhj

3srbh

2srhhlol

4ewrhrhh

4wryuhhj

 Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ

5srjhjhj

6erthht

7srhhs

8drhhrjh

9srghh