Μνήμη Ὁσίων Νικήτα, Ἰωάννη, Ἰωσὴφ

.

Κυριακή02Ιούνιος2013

Μνήμη Ὁσίων Νικήτα, Ἰωάννη, Ἰωσὴφ

   Ἡ μυροβόλος Χίος τίμησε καὶ ἑόρτασε, τοὺς τρεῖς Ὁσίους, Νικήτα,Ἰωάννη,Ἰωσήφ, τοὺς κτήτορας τῆς Νέας Μονῆς, στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον Ὄρος τῆς νήσου.

   Πραγματοποιήθηκε Ἱερὰ Ἀγρυπνία, στὸ σπήλαιο τῶν Ἁγίων, σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα, τὸ ὁποῖο ἔχει θεσπισθεῖ ὑπὸ τοῦ Ὁσίου πατρὸς Παχωμίου τοῦ Νέου.

   Πλῆθος ἀνδρῶν παρέστη στὴν ὁλονύκτιο ἀκολουθία μὲ λειτουργὸ τὸν γέροντα καὶ ἠγούμενο πατέρα Ἀμβρόσιο.