Γ’ Ματθαίου τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου

.

Κυριακή21Ιούνιος2015

Γ’ Ματθαίου τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου

  Τὴ Γ' Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τελεῖται ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, εἴθισται νὰ τιμᾶται καὶ ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεροντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ δεκατριῶν ὁσίων πατέρων τῶν ἐν ἀσκήσει διαλαμψάντων στὴν περιοχὴ τῶν Βουλευτηρίων τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
  Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴν ἄγει καὶ τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος, κύριος Γερόντιος ὁ Β', ὅπως συνήθιζε καὶ ὁ μακαριστὸς συνονόματος προκάτοχός του, κυρὸς Γερόντιος ὁ Α'.
  Στὸ πολυαρχιεράτικο συλλείτουργο ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταμπουρίων μετεῖχαν ὁ ἑορτάζων οἰκεῖος Μητροπολίτης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ τοπικὸς ἱερὸς κλῆρος καὶ δύο διάκονοι. Παρέστη δὲ συμπροσευχόμενος στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος προσῆλθε κι ἐκεῖνος νὰ δώσει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὶς πατρικές του εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα συνιεράρχη του. Προσῆλθαν  καὶ ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι  τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὸ Σεβασμιώτατο κ. Γερόντιο.
  Τὴ διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Γρηγόριος κάνοντας μιὰ βαθιὰ ἀνάλυση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας, ἐνῶ στὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ  Σεβασμιώτατος κ. Γερόντιος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι  συμμετεῖχαν καὶ παρέστησαν στὴ λαμπρὴ ἑορτὴ τῶν ὀνομαστηρίων του εὐχόμενος ὅλοι μαζὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας γιὰ τὰ καλύτερα στὴν πολύπαθη πατρίδα μας.
  Στὸ τέλος παρετέθη πλούσια τράπεζα ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τοὺς λοιποὺς παρισταμένους.

1SUgGIUIUI

2IUHFRgDGUI

3SIUgGIHIU

4FBbBBG

5AEIGUIUbIU

6WRGGbH

7DJJJJJJJJJJ

8SIOLUbGIUIU

9ADGbGG

10SASbGHH

12ISbDGUI

13srjhjkjk