Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου

.

Κυριακή26Μαϊος2013

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου

   Στὸν ἱστορικὸ Iερό Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς, λειτούργησε σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, ὁ Ἐπίσκοπὸς μας.

    Στὸ πυκνὸ ἐκκλησίασμα ἔδωσε ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τονίζοντας σὲ ὅλους, ὅτι μόνο ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μπορεῖ νὰ δώσει τὴ θεραπεία στὴ σημερινὴ «παραλυσία» τῆς Πατρίδος  μας.

   Βεβαίως, «παραλυσία» πνευματικὴ ἔχουμε οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, ὅταν, στὴν κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας, ἀντί, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἔχουμε τοποθετήσει τὸ Χριστό, δυστυχῶς Τὸν ἔχουμε ἀντικαταστήσει μὲ ψεύτικους «θεούς», εἴτε αὐτοὶ εἶναι πολιτικοί, εἴτε πρόσωπα τῆς τηλεόρασης, εἴτε ὁ κάθε καταφερτζῆς!!!

    Ὅλοι μας ἀναζητοῦμε κάποιον ἄνθρωπο νὰ είναι κοντὰ μας, ὅπως ζητοῦσε κι ἔψαχνε ὁ Παράλυτος τοῦ Eὐαγγελίου: «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω».

   Ποιὸν ἔχουμε κοντὰ μας ὡς βοηθό, συμπαραστάτη, στήριγμα ; Ποιον; Ἀπὸ παντοῦ σχεδόν, προδομένοι. Η ἐμπιστοσύνη χάθηκε, ἔγινε δυσεύρετη! Χάθηκε ἡ ἐπικοινωνία μέσα στὴν οἰκογένεια, στὴν κοινωνία, στὰ σχολεῖα. Τὰ πάντα σχεδὸν παραλυμένα! Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ;

   Διότι ἀποξενωθήκαμε ἀπὸ τὸν Κύριὸ μας.                              

   Καὶ σήμερα, ὡς πνευματικὰ «παράλυτοι», ζητᾶμε ἀπεγνωσμένα καὶ ἄμεσα τὴ θεραπεία μας!

   Δυστυχῶς, οἱ πολλοὶ τὴν ζητοῦν, ὄχι ἀπὸ τὸ Θεὸ μας, ὁ ὁποῖος δύναται νὰ μᾶς θεραπεύσει ἀνὰ πάσα στιγμή, ἀλλὰ τὴν ζητοῦν ἀπὸ «παράλυτους» στὴ σκέψη καὶ στὸ βίωμα!!!

   Ξανὰ καὶ ξανὰ σᾶς λέω: Ἐπιστροφὴ στὸ Χριστὸ μας!

   Ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα νὰ θεραπευθοῦμε!

   Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ δυνατότητα νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ καὶ προσωπικὴ μας «παραλυσία», ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε!

    Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τῆς χώρας μας εἶναι καθαρὰ προσωπικὴ μας ὑπόθεση!!!

   Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἰδιαίτερη συνομιλία μὲ τὸν ἐφημέριο πατέρα Χαράλαμπο καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς ἐνορίας, ὅπου καὶ συζήτησαν ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐνοριακὰ θέματα.