Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα, του Θωμᾶ

.

Κυριακή12Μαϊος2013

Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα, του Θωμᾶ

   Ἡ πρώτη λειτουργία ἐτελέσθη, σήμερα Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας, στον Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ταξιάρχη, στον Ἀσπρόπυργο  Ἀττικῆς.

   Ὁ Ἐπίσκοπος μίλησε στοὺς πιστούς, τονίζοντας τὸ πὸσο εὐλογημένοι εἴμαστε, ἐφόσον ὅλοι ἐμεῖς, αν καὶ δὲν ἔχουμε δεῖ μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια τὸν Κύριό μας, ὅμως Τὸν πιστεύουμε.  Σ’ ἐμᾶς ἀνήκει καὶ ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στὸ Θωμᾶ ‘’ Μακάριοι οἱ μὴ ιδόντες καὶ πιστεύσαντες’’.

    Πίστις μας χρειάζεται. ΄Ὄχι πίστις χλιαρή, οὔτε πίστις νοθευμένη με τὶς ἰδέες τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  Πίστις με τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, του Φωτὸς αὐτοῦ, ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη στὴ ζωὴ μας,  για νὰ μὴν περπατᾶμε σὲ σκοτεινὰ μονοπάτια ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀπώλεια,  ἀλλὰ σὲ δρόμους φωτεινούς, ἐλπίδας, ζωῆς!!!

   Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας παρετέθη πασχαλινὴ τράπεζα στὸν Ἐπίσκοπο καὶ τὴν  συνοδεία του.