Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὶς Ἀχαρνὲς

.

Σάββατο22Νοέμβριος2014

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὶς Ἀχαρνὲς

    Μὲ λαμπρότητα  ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἑπισκόπου Πενταπόλεως, στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς μὲ ἀγρυπνία, ἡ ὁποία ξεκίνησε στὶς δέκα τὸ βράδυ μὲ τὸ ἀπόδειπνο καὶ ὁλοκληρώθηκε μὲ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία τελείωσε τὶς πρωινὲς ὧρες.   
   Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός μας, κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Γέροντος  π. Παρθενίου, τῶν ἱερέων: π. Θεόφιλου, π. Χρήστου, π. Ματθαίου , π. Καλλίνικου και τῶν Διακόνων Νεκταρίου καὶ Λεωνίδα.
   Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπικεντρώθηκε στὴν ἀγόγγυστη  ὑπομονὴ ποὺ μετέδιδε ὁ ταπεινὸς Ἱεράρχης  Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς κληρικούς.   Δὲν παρέλειψε ἐπίσης νὰ τονίσει ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι ἕνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ στήριξε τὸ κίνημα τῆς εὐσέβειας τῶν ἀκολουθούντων τὸ πάτριο ἡμερολόγιο, ὅταν εἶχε πεῖ τὸ 1918 στὰ πνευματικά του παιδιὰ ἀπὸ τὴ Θήβα νὰ παραμείνουν μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μὴν ἀκολουθήσουν κανέναν ποὺ θὰ δεχθεῖ τὴ μεταρρύθμιση τοῦ ἡμερολογίου.
   Δυστυχῶς, ὅμως, ἐκεῖνοι ποὺ λένε σήμερα ὅτι τὸν τιμοῦν ὡς Ἅγιο ὄχι μόνο ἀκολουθοῦν τὸ νέο ἡμερολόγιο, ἀλλὰ ἀσπάζονται  καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς παναιρεσέως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἀπομακρινόμενοι ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὰ βήματα ποὺ περπάτησε ὁ Ἅγιος  Νεκτάριος.

1sdtj

2ftjjuju

3sfhhhj

4wrdhtj

5drhhh

6srggrhrrr