Δ’ Χαιρετισμοὶ στὴν Ἁγία Τριάδα Ροδοπόλεως

.

Παρασκευή28Μάρτιος2014

Δ’ Χαιρετισμοὶ στὴν Ἁγία Τριάδα Ροδοπόλεως

  Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως τέλεσε τὴ Δ’ στάση τῶν Χαιρετισμῶν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
  Ἡ ὁμιλία του εἶχε ἀναφορὰ στὸ Πανάγιο Πρόσωπο
τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὡς γέφυρα ἕνωσε τὸν Ἄκτιστο Θεὸ μὲ τοὺς ἀνθρώπους·ἐκείνη ποὺ εἶναι τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις καὶ τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
  Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὸν κάθε Χριστιανὸ νὰ τοποθετεῖ στὴ ζωή του πρῶτα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀφήνοντας τὰ «θέλω» καὶ τὸ «ἐγώ» του, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε ἡ Παναγία μας, τοποθέτησε στὴ ζωή της τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μας.