Παρασκευὴ τοῦ Ἀκαθίστου

.

Τετάρτη24Απρίλιος2013

Παρασκευὴ τοῦ Ἀκαθίστου

          Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας στὸ κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε πὼς ὅπως τώ καιρῷ ἐκεῖνο ἡ Πόλις λυτρώθηκε χάρη στὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν,  ἔτσι  καὶ σήμερα ἂν ὅλοι μας ἐπιστρέψουμε στὸν Χριστὸ καὶ στὶς ρίζες  μας  θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἕνα καλύτερο αὔριο καθὼς ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ με τὴν προσευχὴ μποροῦν  καὶ  σήμερα νὰ γίνουν θαύματα.