ΠΑΣΧΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

.

Κυριακή23Μάρτιος2014

ΠΑΣΧΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας   καὶ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τῶν ἀκολουθούντων τὴν παράδοση τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
  Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς  εἶχε ἀπὸ νωρὶς κατακλυσθεῖ ἀπὸ πιστούς.
  Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικος  μὲ συλλειτουργοὺς πλειάδα Ἀρχιερέων, τὸν Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο μὲ τὸν Ἐπίσκοπό του, κ. Γεώργιο·  τοὺς  τρεῖς ἀντιπροσώπους τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸ Μητροπολίτη Βλάσιο , κ.Διονύσιο, κ. Ἀντώνιο καὶ  κ.Εὐλόγιο· τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους  Εὐρίπου, κ. Ἰουστῖνο· Πειραιῶς, κ. Γερόντιο· τὸ Μητροπολίτη μας, κ. Χρυσόστομο· Ἀμερικῆς, κ. Δημήτριο· Ὠρωποῦ, κ. Κυπριανό· Χριστιανουπόλεως, κ. Γρηγόριο· Μαραθῶνος, κ. Φώτιο· Φιλλίπων, κ. Ἀμβρόσιο· Μεθώνης,κ. Ἀμβρόσιο· Λούνης, κ. Σιλουανό· Γαρδικίου,κ.Κλήμη καὶ Φωτικῆς, κ. Αὐξέντιο.

   Τὸ Συνοδικὸ μήνυμα ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, κ. Φώτιος,  Κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση:   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ,ἐνῶ τὸ Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ἐμπεριστατωμένα ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ, κ. Κυπριανός. κάντε κλίκ στόν παρακάτω σύνδεσμο ΟΜΙΛΙΑ

   Τὰ ἀναλόγια πλαισίωσε ἡ ΟΕΒΥΧ ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. 
  Συγκίνηση προκάλεσε ἡ παρουσία τῶν λειψάνων τῶν Μακαριστῶν Πρωθιεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας,τοῦ Μακαριστοῦ πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ἀκακίου, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἀσθενοῦντος Γέροντος τῆς Μητροπόλεώς μας, πολιοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας, κ. Ἀκακίου

  Ἡμέρα ἱστορικὴ γιὰ τὴ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος . Σὰν σήμερα, πρὶν ἀπὸ ἐνενῆντα χρόνια,ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου. Πέρασαν ἐνενῆντα χρόνια διωγμῶν, ταλαιπωριῶν καὶ διχοστασιῶν. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εὐδόκησε σήμερα ,αὐτὴ τὴν τόσο σημαντικὴ ἡμέρα, νὰ εὐλογήσει τοὺς κόπους τῶν ἀγωνιζομένων εὐσεβῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μὲ τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο τῶν παιδιῶν Του. Ὅλοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ναοῦ, Ἀρχιερεῖς,ἱερεῖς καὶ λαϊκοί,καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς μυσταγωγίας ἦσαν δακρυσμένοι ἀπὸ τὸ θαῦμα ποὺ ζοῦσαν.


Ναί! Εἶναι πλέον γεγονός! Οἱ Ὀρθόδοξοι Παλαιοημερολογίτες τῆς Ἑλλάδος εἶναι μιὰ  οἰκογένεια μὲ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τὸν κ. Καλλίνικο.