Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοδοξίας στὴ Μονὴ Παναχράντου

.

Κυριακή09Μάρτιος2014

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοδοξίας στὴ Μονὴ Παναχράντου

   Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων λειτούργησε σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μὲ συλλειτουργὸ τὸν π. Κύριλλο.
   Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη τὸ Συνοδικὸ τῆς ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
   Ὁ Ἐπίσκοπός μας τόνισε ἰδιαιτέρως ὅτι,ὅσες Οἰκουμενικὲς
Σύνοδοι ἔγιναν, ἡ μία ἐπικύρωνε τὴν προηγούμενη, γεγονός ποὺ μαρτυρᾶ τὴν ἐγκυρότητα τῆς γενομένης. Δυστυχῶς, ὅμως, σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς  «ἐκπροσώπους» της. Αὐτοὶ ποὺ σήμερα «ἑορτάζουν» τὴν Ὀρθοδοξία στὸ Φανάρι τὴν «ἑορτάζουν» μόνοι τους, χωρὶς τὸν ἄρχοντα τῆς πίστεώς μας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὅλους τοὺς Θεοφόρους πατέρες.
  Καὶ αὐτὸ διότι ἀφ’ ἑνός  ὅλοι τους συλλειτουργοῦν καὶ 
συμπροσεύχονται μὲ τὸν ἀβάπτιστο Πάπα καὶ διάφορους αἱρετικοὺς καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὸ 1965 ἔκαναν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἔναντι τῶν κακοδόξων καὶ αἱρετικῶν ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει οἱ Θεοφόροι πατέρες.
  Εἶναι εἰρωνεία νὰ προγραμματίζουν τὴ λεγόμενη «πανορθόδοξο» Σύνοδο γιὰ τὸ 2016, ὅταν οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀκυρώσει ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἔναντι τῶν αἱρετικῶν. Τί ἐγκυρότητα θὰ ἔχει αὐτὴ ἡ λεγόμενη Σύνοδος; Ἀγνοοῦν τὸ «μὴ μέταιρε ὅρια, ἃ οἱ πατέρες ἔθεντο»; Ὄταν γιὰ τοὺς λεγόμενους «Ὀρθοδόξους» καὶ γιὰ τὸν Πατριάρχη οἱ κανόνες τῶν Πατέρων
εἶναι τὰ τείχη τοῦ αἴσχους!
Στὸ τέλος τόνισε ὅτι, ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ καθενὸς βρεθεῖ ἐνώπιον τοῦ Δικαίου Κριτοῦ Κυρίου μας, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἐρωτήθεῖ εἶναι ἐὰν βρίσκεται
στὴν ὀρθὴ πίστη. Αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαιότερο γιὰ κάθε συνειδητὸ Χριστιανό, νὰ βρίσκεται στὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως.

Διότι δίχως Ὀρθοδοξία, σωτηρία δὲν ὑπάρχει.