Θεοφάνεια στὸν Καθεδρικὸ

.

Κυριακή19Ιανουάριος2014

Θεοφάνεια στὸν Καθεδρικὸ

  Κυριακὴ τῶν Θεοφανείων σήμερα καὶ ἀπὸ νωρίς , ἀπὸ τὶς πέντε τὸ πρωί, ἄρχισε νὰ γεμίζει ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνές, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπός μας συλλειτούργησε μὲ τὸν πατέρα Μιχαὴλ  καὶ τέλεσε τὸ Μέγα Ἁγιασμὸ τῶν Θεοφανείων μὲ τὸν παρεπίδημο Μητροπολίτη Τορόντο ,κ. Μωυσῆ.
  Ὁ Ποιμενάρχης στὴ σύντομη ὁμιλία του τόνισε ὅτι καθῆκον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶναι νὰ διατηρήσουμε σ’ ὅλη τὴ ζωή μας τὴν ἀγιότητα ποὺ λάβαμε μὲ τὸ Ἅγιο βάπτισμα.
  Ὅλο τὸ μήνυμα τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ ἁγιότητα.  Μὲ αὐτὴν καὶ γι’ αὐτὴν πρέπει νὰ ζοῦμε. Ὅσες φορὲς ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέει  «μή», « δέν», «ὄχι», «σταμάτα», «πρόσεξε», ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ λέει, γιατὶ θέλει νὰ μᾶς διατηρήσει Ἁγίους!