Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων

.

Σάββατο18Ιανουάριος2014

Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων

   Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σωφρονίου Κουβαρᾶ Ἀττικῆς λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας παραμονὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τελώντας τὸν ἁγιασμό.

   Στὴ συνέχεια, μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας καὶ ἀκολούθως στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου Νέου Ἡρακλείου , στὶς ἀδελφότητες τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τὸν ἁγιασμὸ τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.