Κοπὴ βασιλόπιτας τῆς Μητροπόλεως

.

Τετάρτη15Ιανουάριος2014

Κοπὴ βασιλόπιτας τῆς Μητροπόλεως

   Στὸ κτῆμα «Δέκα» Γκορυτσᾶς Ἀσπροπύργου πραγματοποιήθηκε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας γιὰ τὴν κοπὴ τῆς βασιλόπιτας μὲ βυζαντινοὺς ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ κάλαντα μὲ τὴν εὐγενὴ συμμετοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας καὶ κλιμακίου τῆς παραδοσιακῆς Χορωδίας καὶ ὀρχήστρας  τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴ χοραρχία τοῦ Διευθυντῆ αὐτῶν, Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.

  Παρόντες ὁ Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Χριστιανουπόλεως, κ. Γρηγόριος, πολλοὶ ἱερεῖς , ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης, κ. Δήμου Σταυρούλα, οἱ Δήμαρχοι Ἀσπροπύργου , κ. Μελετίου Νικόλαος καὶ Μάνδρας , κ. Δρίκος Γεώργιος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Ἀσπροπύργου, Ἐλευσίνος, Πρόεδροι τῶν ποντιακῶν συλλόγων , καθὼς καὶ οἱ προσελθόντες πιστοί, ποὺ ὑπερέβησαν τοὺς ὀκτακοσίους.

   Παρουσιαστὴς τῆς ἐκδηλώσεως ὁ π. Μιχαήλ .
  Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἄψογη διοργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως. Ἰδιαιτέρως τὴν ΟΕΧΒΥΧ μὲ τὸ Διευθυντὴ αὐτῆς, κ. Μακρή καὶ τὴ διεύθυνση τοῦ κτήματος «Δέκα» , τὸν κ . Ἠλία Χιονίδη γιὰ τὴν εὐγενὴ παραχώρηση τῆς αἰθούσης καὶ ὅλων τῶν ἐδεσμάτων.
  Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ προσέλευση ὅλων ἦταν συγκινιτική·  οὔτε ἡ καταρρακτώδης βροχὴ δὲν κατάφερε νὰ ἐμποδίσει τὸν κόσμο νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ προσκλητήριο τῆς Μητροπόλεως.