2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν

Σάββατο05Φεβρουάριος2022

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν

Ἀριθμός Πρωτ. 3174.

Ἐν Ἀθήναις, 22-01/04-02-2022

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ


Πρὸς τὸν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ·

Εὐχόμενοι καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ ἐναρξάμενο πολιτικὸ ἔτος καὶ αἴσια ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου, ἐρχόμαστε διὰ τῆς παρούσης νὰ θέσουμε ὑπ’ ὄψιν σας τὸ ἑξῆς σοβαρὸ θέμα.

Κατὰ τὶς μεγάλες Ἑορτὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ παρατηρεῖται κατὰ τὰ τελευταῖα ἰδίως ἔτη προσπάθεια χλευασμοῦ ἱερῶν Προσώπων καὶ Γεγονότων σχετιζομένων μὲ τὶς Ἑορτὲς αὐτές.

Κατὰ τὴν ἐκπνοὴ τοῦ λήξαντος ἔτους, πρὸ μηνός, παρατηρήθηκαν καὶ πάλι τέτοια θλιβερὰ φαινόμενα, κατὰ τὶς Ἑορτὲς τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, μὲ πρῶτο τὴν ἀνάρτηση ἀπαράδεκτου σκίτσου-γελοιογραφίας ἀπὸ τὸν κ. Ἠλία Μόσιαλο, ἐκπρόσωπο τῆς Κυβερνήσεως σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς γιὰ τὴν ὑγεία. Ὁ κύριος αὐτὸς δημόσια καὶ ἀνερυθρίαστα εἶχε τὴν ἐντελῶς ἀτυχῆ καὶ στὴν πραγματικότητα δαιμονικὴ ἔμπνευση, νὰ περιπαίξει τὴν Χριστιανικὴ πίστη. Ἴσως διότι νόμισε ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτῆς κάποιοι δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν τρόπο ποὺ προωθεῖται ὡς ἀντίδοτο στὴν πανδημία. Μὲ τὸ ἀνοσιούργημά του λοιδορεῖ τὴν Ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας Θεοτόκου, ἀποσκοπῶντας νὰ πλήξει τὸ θεμέλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴν πίστη στὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄν ἀπορριφθεῖ ὁ ὑπερφυὴς τρόπος Συλλήψεως καὶ Γεννήσεώς Του, ἀπορρίπτεται συνακόλουθα καὶ ἡ ἐκ τοῦ Τάφου τριήμερος Ἔγερσίς Του καὶ ἔτσι ἡ Χριστιανικὴ πίστη καθίσταται μάταιη.

Τοῦτο ὅμως συνιστᾶ κακόβουλη ὕβρη. Ὁ ἄφθορος παρθενικὸς τόκος τῆς Παναγίας μας, ὑπενθυμίζουμε ὅτι περιγράφεται μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια ἀπὸ τὸν Προφήτη Ἡσαΐα ὀκτὼ ὁλόκληρους αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴν προφητική του βίβλο (κεφ. 7:14).

Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, μετὰ τὸ ἀνεπίτρεπτο ἀτόπημα Μόσιαλου, τὴν σκυτάλη ἔλαβε ὁ σκιτσογράφος Ἀνδρέας Πετρουλάκης στὴν «Καθημερινὴ» μὲ παρομοίας φύσεως ἐξάμβλωμά του, ὁ δὲ συγγραφέας Χρῆστος Χωμενίδης προχώρησε σὲ δημοσίευση ρυπαρογραφήματος ταλμουδικῆς ἐμπνεύσεως, μὲ χυδαιότατες λεπτομέρειες, ὅτι δῆθεν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ καρπὸ φυσικῆς σχέσεως τῆς Παναχράντου Μητρός Του Μαρίας μὲ Ρωμαῖο στρατιώτη!

ς πρὸς τὸν κ. Μόσιαλο, ὁ ὁποῖος δὲν ἐκδήλωσε τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια, ἀποτέλεσε μέγα λάθος καὶ ἀτόπημα ἡ κάλυψή του ἀπὸ τὸν κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο, ὅτι δῆθεν ἐξέφρασε προσωπικὴ ἰδιωτικὴ ἄποψη. Ὅμως, ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως καὶ μάλιστα δημοσίου προσώπου μὲ δημόσιο τρόπο, ἡ ὁποία εἶναι ἐξόφθαλμα βλάσφημη γιὰ τὰ πιστεύματα τῆς Θρησκείας, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερισχύει τοῦ δικαιώματος τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ ἐλευθερίας τῶν ὑβριζομένων στὴν συγκεκριμένη περίπτωση πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Αὐτὸ ἔχει ἀρκούντως ἀποδειχθεῖ καὶ τονισθεῖ ἀπὸ εἰδήμονες τῆς Νομικῆς ἐπιστήμης σὲ σχετικὰ δημοσιεύματά τους ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος τούτου. Δύναται βεβαίως κάποιος νὰ ὑποστηρίζει ἢ νὰ δημοσιεύει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, ἀρκεῖ νὰ μὴ προσβάλλει τοὺς ὑπόλοιπους καὶ τὰ πιστεύματά τους. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ συνταγματικῶς κατοχυρωμένη ἐλευθερία ἐκφράσεως. 

Μάλιστα, τίθεται καὶ θέμα ἰσονομίας καὶ ἰσοπολιτείας. Θὰ ὑπῆρχε, ἐρωτοῦμε, ἡ αὐτὴ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἄν ὁ κ. Μόσιαλος ἢ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος πολιτικός, δημοσιογράφος, σκιτσογράφος καὶ συγγραφέας καθύβριζε ἄλλη θρησκεία, ὅπως τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἢ τὸν Μωαμεθανισμό; Γιατί ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη πίστη τίθεται στὸ στόχαστρο καὶ παρέχεται «ἀσυλία» στὸν κάθε ἀσεβῆ τολμητία; Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν γίνεται σεβαστὴ ἀκόμη καὶ ὡς βασικὸς θεσμὸς τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ συστήματος τὴν θέτουν μὲ εὐκολία καὶ ἄνεση στὸ περιθώριο καὶ ἀσεβοῦν ἐναντίον της; Τοῦτο καταφανῶς ἀποτελεῖ ὕβρη καὶ ἀναίδεια, ἄν μή τι ἄλλο, στὴν ἴδια τὴν ἀξία τοῦ Πολιτισμοῦ.

Κύριε Πρωθυπουργέ·

 μὴ ὕπαρξη συγγνώμης, λόγῳ ἴσως πολιτικῆς καλύψεως, ἀπὸ τὸν κ. Μόσιαλο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λοιπούς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἀνεκτή. Δὲν κλείνει τὸ σοβαρώτατο αὐτὸ θέμα χωρὶς ἐπανόρθωση ἀπὸ αὐτὴ ταύτη τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀπὸ σᾶς προσωπικῶς. Σᾶς ἀπευθύνουμε ἔκκληση νὰ ἀποκαταστήσετε τὴν διασαλευθεῖσα τάξη, διότι εἶσθε ὑπόλογος ἔναντι τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἔθνους μας καὶ τοῦ Λαοῦ μας. Δὲν ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ τόσο πολύ, ὥστε νὰ ἀνεχόμαστε νὰ ὑβρίζεται κατὰ τέτοιον τρόπο ἡ πίστη μας, ὁ Χριστός μας καὶ ἡ Παναγία μας, καὶ ἡ μὲν Πολιτεία νὰ ἀποσείει τὴν τεράστια εὐθύνη της, ἐμεῖς δὲ οἱ ταχθέντες στὶς ἐπάλξεις τῶν ἱερῶν Προμαχώνων νὰ παραμένουμε ἀπαθεῖς καὶ ἀτάραχοι!

Παρακαλοῦμε, ἐπανορθώσατε χάριν τῆς τρωθείσης τιμῆς καὶ ἀξιοπρεπείας τῆς Πολιτείας, ὥστε νὰ τεθεῖ καὶ ἕνας φραγμὸς σὲ κάθε ἐπίδοξο σημερινὸ ἢ αὐριανὸ ὑβριστὴ ποὺ θὰ εἶχε τὴν διάθεση νὰ διαπράξει παρομοίας φύσεως ἀπρεπέστατες κακοήθειες.

Μετ’ εὐχῶν
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος


Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes