Μὲ προσέλευση πολλῶν πιστῶν οἱ ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Δευτέρα18Νοέμβριος2013

Μὲ προσέλευση πολλῶν πιστῶν οἱ ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

   Πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας στὶς ἐνορίες Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν Ἀσπρόπυργο μὲ προσέλευση πολλῶν πιστῶν.
Ὁ Σεβαμιώτατος ἀφηγήθηκε γιὰ τὸ προσκύνημα στὴν Ἁγία Γῆ ποὺ πραγματοποίησε πρὶν λίγες ἡμέρες  προσφέροντας πολλὲς εὐλογίες ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους στοὺς πιστούς.