Προσκύνημα στὸν Ἱερὸ Παρθενώνα στὴ Χίο

.

Κυριακή27Οκτώβριος2013

Προσκύνημα στὸν Ἱερὸ Παρθενώνα στὴ Χίο

     Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος μαζὶ μὲ ὅλη τὴ συνοδεία τῶν κληρικῶν καὶ τὸν Ἐπίσκοπό μας ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἱερὸ Παρθενώνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὰ Θυμιανὰ τῆς Χίου.
  Ἡ Μονὴ εἶναι ἄβατος γιὰ τοὺς ἄνδρες. Στὸ τυπικὸ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου ἀναγράφεται ὅτι ἄνδρας, εἴτε κληρικὸς εἴτε λαϊκός, μπορεῖ νὰ προσκυνήσει στὸν Παρθενώνα ,μόνο ἐὰν παρίσταται ὁ Ἡγούμενος τῆς Σκήτεως, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ μόνος Πνευματικὸς τοῦ Παρθενῶνος.
  Εὐκαιρίας δοθείσης, πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔσπευσαν νὰ προσκυνήσουν στὴ Μονὴ παρουσίᾳ τοῦ Ἡγουμένου, Γέροντος Ἀμβροσίου.