Γ’ Κυριακὴ Λουκᾶ

.

Κυριακή20Οκτώβριος2013

Γ’ Κυριακὴ Λουκᾶ

   Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπός μας σήμερα, Γ’ Κυριακὴ Λουκᾶ.
   Ἡ ὁμιλία του ἑστιάστηκε στὸ πρόσωπο ποὺ δίνει Ζωὴ καὶ μετὰ θάνατον, στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ κοίμηση  κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἀναγκαῖο ἀγαθό· μὲ τὸ φυσικὸ θάνατο ἐλευθερώνεται ἡ ψυχὴ καὶ μεταβαίνει στὴν αἰώνια Ζωή. Ὅλος ὁ ἀγώνας μας πρέπει νὰ εἶναι θεάρεστος , οὕτως ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ εὐλογημένη στιγμὴ τοῦ «ἀποχωρισμοῦ», ἡ ψυχή μας νὰ παραδοθεῖ στὰ χέρια τοῦ Κυρίου μας.
   Μακάρι ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα νὰ γνωρίσει καὶ νὰ ἀκούσει ἐπιτέλους τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου μας , ὁ ὁποῖος μᾶς σπλαγχνίζεται καὶ μᾶς παρηγορεῖ διαχρονικὰ λέγοντας «μὴ κλαῖε», ὅπως καὶ στὴν  πικραμένη μάνα καὶ χήρα τοῦ χωριοῦ Ναΐν.

   Μὴν κλαῖτε,ἀδελφοί , δὲν ὑπάρχει θάνατος, ὑπάρχει μόνο Ζωὴ ποὺ λέγεται Ἰησοῦς Χριστός. Ἄς ἀφήσουμε τὸ Χριστὸ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ ζωή μας καὶ νὰ μᾶς κυβερνήσει· ἄς βιώσουμε τὸ θέλημά του μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν προσδοκία νὰ μὴ γνωρίσουμε τὸ «θάνατο»!